[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek  od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • V soboru ve  21.00 hod. v kostele se modlitbou růžence připojíme k Misijnímu Mostu Modlitby za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření evangelia ve světě. Přijměte pozvání ke společné modlitbě.
  • V neděli v 17.00 hod. ve farním sále přednáška s diapozitivy P. Jana Linharta, biskupského vikáře pro pastoraci o Libanonu. Přednáška je konána v rámci Misijní neděle. Srdečně jste zváni.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude věnována na misie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

13.10. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rod Mokrých    

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou     

STŘÍBRNÉ HORY   

Za farnost

 

Pondělí

 14.10. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

   

Za Františku Pazderkovou a ten rod    

 

Úterý

15.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve    

Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci        

 

Středa

16.10. 2013

   

 

 7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Halíkovy, manžela Vladislava, vnuka a rodiče Lupoměstských            

NOVÉ DVORY     

 

Čtvrtek

17.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a muč.   

Za rod Benců, Zichů a duše v očistci              

 

Pátek

18.10. 2013

 

 

14.00 hod.

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty  

Pohřeb pana Josefa Kadlece

Za Jiřího Matouška                    

 

 

Sobota

19.10. 2013

 

 

7.00 hod.

 

        

Za zdraví a Boží požehnání k 85. narozeninám           

 

 

Neděle

20.10. 2013

 

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

Za farnost     

Za Antonína a Marii Dvořákovy   

ŽIŽKOVO POLE  

STŘÍBRNÉ HORY  

  

0 comments

Odpovědět