[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Srdečně zveme děti od prvního ročníku ZŠ výše.
 • V 16.30 hod. na faře zkouška rytmické skupiny.
 • Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
 • V sobotu v 9.30 hod. v katedrále Svatého Ducha v Hradci králové přijme kněžské svěcení jáhen z Nížkova Tomáš Enderle a jáhen Miloš Pachr, který zde loni o prázdninách vykonával bohosloveckou praxi.
 • Ve 12.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Jakub Janáček a Jitka Štefáčková.
 • Ve 21.00 hod. v kostele se modlitbou růžence připojíme k Misijnímu mostu modlitby za misie, misionáře, chudé a trpící lidi ve světě a za šíření evangelia do celého světa.
 • Od úterý následujícího týdne si budete moci v zákristii zakoupit diecézní stolní kalendáře. Cena jednoho kalendáře činí 55 Kč.

 

 • Následující neděle je Misijní nedělí.
 • V 11.00 hod. v kostele přijme křest Nela Zumrová.
 • V 17.00 hod. ve farním sále se uskuteční přednáška s diapozitivy P. Pana Linharta a    P. Pavla Sandtnera o jejich cestě do Etiopie. Srdečně jste zváni.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána.
 • Děkujeme za dary ve výši 20 000 Kč a 5000 Kč určené na potřeby farnosti.

Ohlášky (28. neděle v mezidobí) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_28.nedele_mezidobi

0 comments

Odpovědět