[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Ve středu odpadá náboženství třetí třídě a ve čtvrtek první třídě.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.30 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže. Pan kaplan srdečně zve k přátelskému posezení.
  • Na příští neděli připadá slavnost posvěcení kostela. V zákristii budou připraveny k vyzvednutí lístečky na jména zemřelých, které vzpomeneme na památku všech věrných zemřelých.
  • U bočního vchodu pod věží jsou připraveny k zakoupení misijní kalendáře. Cena je uvedena na kalendáři.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci udílení svátosti biřmování.
  • Díky za cukroví, přípravu a úklid špitálku, ministrantům za službu u oltáře.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
18.10. 2009
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍDEN MODLITEB ZA MISIE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Lukáše Lehrla
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
19.10. 2009
7.30 hod. Za Vladislava Halíka a rodiče
Úterý
20.10. 2009
18.30 hod. Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa
21.10. 2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEUDE
Čtvrtek
22.10. 2009
18.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
23.10. 2009
18.30 hod. Na poděkování za dar 50 let společného života
Sobota
24.10. 2009
7.00 hod.
14.00 hod.
Za Josefa Půžu, rodiče, bratry, rod Novotných a duše v očistci
Pohřeb pana Jana Málka
Neděle
25.10. 2009
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a ten rod
Za rodiče Kohoutovy, dceru Věru, syna Vladimíra, rodiče Zachovy a snachu

0 comments

Odpovědět