[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 19.30 na faře povídání o salesiánských misiích v Indii a o misionáři  P. Medovi. Přednášku doprovázenou fotografiemi provede P. Jaroslav Mikeš SDB. Z tohoto důvodu ruším plánované setkání manželů na faře.
  • V pátek od 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO a zároveň možnost přistoupit ke svátosti smíření.
  • Na příští neděli připadá slavnost posvěcení kostela. Po ranní i po druhé mši svaté jsou účastníci bohoslužeb zváni do farní stodoly na oslavu posvícení. Podávat se bude svařené víno. Ochotným ženám předem děkuji za koblihy nebo cukroví, které je možné přinést v sobotu na faru.
  • Upozorňujeme, že ze soboty na neděli se mění čas.
  • V zákristii jsou připraveny lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény drahých zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.
  • Zájemci o diecézní stolní kalendář s tématem Roku víry si ho mohou zakoupit v zákristii. Cena kalendáře činí 60Kč.
  • Kompendia katechismu katolické církve jsou připravena v zákristii. Cena jedné knihy činí 100 Kč.
  • Zájemci o odsloužení mše svaté mohou přede mší svatou v zákristii požádat koncelebrujícího kněze o odsloužení mše svaté.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána. V boční lodi kostela na misijním jarmarku je možné za dobrovolný příspěvek zakoupit drobné předměty. Výtěžek půjde na misie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

21.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Jana Rázla a rodiče  

STŘÍBRNÉ HORY   

 

 

Pondělí

 22.10. 2012

    

 

  7.30 hod.

 

   

 

 

Za rodiče a syna a za živé i zemřelé z obou rodů

 

Úterý

23.10. 2012

 

 

 

18.30 hod.

 

  

Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy

 

 

Středa

24.10. 2012

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Podrázských a zetě Stanislava Coufala

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

25.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

 

Pátek

26.10. 2012

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za živé i zemřelé z rodin Zichovy a Bencovy      

 

 

Sobota

27.10. 2012

 

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Břetislava Šmída, celý rod a duše v očistci  

 

 

Neděle

28.10. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost      

Za rodinu Zychovu a Bencovu    

STŘÍBRNÉ HORY     

Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

  

 

0 comments

Odpovědět