[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 17.00 hod. ve farním sále P. Jan Linhart, biskupský vikář pro pastoraci přednese přednášku o Libanonu. Přednáška je konána v rámci misijní neděle. Srdečně jste zváni.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek  od 14.00 hod. na faře setkání dětí od prvního ročníku ZŠ výše. Děti od 1. ročníku ZŠ jsou srdečně vítány.
  • V 17.00 hod. na faře zkouška rytmické skupiny. Současné osazenstvo rytmické skupiny zve do svých řad nové hudebníky, zpěváky i zpěvačky. Spodní věk není rozhodující, musí ovšem umět číst.
  • V 17.30 začátek adorace před vystavenou NSO.
  • Na následující neděli připadá slavnost Výročí posvěcení kostela. Po ranní i po druhé mši svaté jste zváni do farní stodoly na malé občerstvení v podobě svařeného vína. Při této příležitosti  můžete shlédnout výstavu fotografií s názvem Santiniho gotika. Výstava je instalována taktéž je farní stodole a je velmi zajímavá.
  • V zákristii jsou připraveny k vyzvednutí lístky, na které napíšete jména zemřelých. Lístky se jmény zemřelých poneseme v obětním průvodu při mši svaté v den památky věrných zemřelých. Vyplněné lístky odevzdávejte v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na misie a bude za tímto účelem odeslána. V boční lodi kostela na misijním jarmarku je možné za dobrovolný příspěvek zakoupit drobné předměty. Výtěžek půjde na misie.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

20.10. 2013

 

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

Za farnost

Za Antonína  a Marii Dvořákovy

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 21.10. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

   

Za rodinu Kubešovu

 

Úterý

22.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

    

Za rodinu Horských a duše v očistci

 

Středa

23.10. 2013

   

 

7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

24.10. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

   

Za rodinu Sobotkovu

 

Pátek

25.10. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

  

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

Sobota

26.10. 2013

 

 

7.00 hod.

 

        

Za Jaroslava Krejsku, jeho rodiče a sourozence            

 

 

Neděle

27.10. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA

Za farnost

Za Marii a Josefa Konfrštovy a jejich rodiče

STŘÍBRNÉ HORY

Za Magdalénu Krčálovou, 2 manžely, jejich rody a d. v oč.

0 comments

Odpovědět