[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře a v 18.00 hod. modlitba rodičů za děti.
  • Ve středu odpadá hodina náboženství pro 3. ročník.
  • Ve čtvrtek odpadá hodina náboženství pro 1. ročník.
  • V pátek  od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy.  Od  17.30 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.30 hod. dětská mše svatá. 
  • V sobotu v 9.00 hod. na faře ministrantská schůzka. V 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže. Téma setkání: Povolání křesťana (manželství, zasvěcený život, svobodný stav).
  • Na příští neděli připadá výroční oslava posvěcení farního kostela. Věřící v tento den může získat plnomocný odpustek, když se při návštěvě kostela zbožně pomodlí Otčenáš a Věřím v Boha. Od 14.00 hod. na faře oslava 30. narozenin pana kaplana     P. Pavla Sandtnera. Pan kaplan všechny srdečně zve.
  • V sobotu 1.11. od 13.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční vikariátní volejbalový turnaj. Zájemci se mohou hlásit do 25.10. u Aničky Henzlové. Podrobnější informace získáte na nástěnce u kostela.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z této neděle je určena na misie.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
19.10. 2008
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den modliteb za misie
Za Jana Štědrého, rodiče a rodiče Slámovy
Za farnost STŘÍBRNÉM HORY    
Pondělí –
20.10. 2008
7.30 hod. Za manžela a rodiče Halíkovy
Úterý –
21.10. 2008
18.30 hod. Za rodiče Zikmundovy a syna
Středa –
22.10. 2008
7.30 hod.
18.30 hod.
Za P. Josefa Němce
MŠE SVATÁ NEBUDE
Čtvrtek –
23.10. 2008
18.30 hod. Za rod Benců a Zichů
Pátek –
24.10. 2008
18.30 hod. Za Josefa Půžu, rodiče, bratry, rodinu Novotných a duše v očistci
Sobota –
25.10. 2008
7.00 hod.  Sobotní památka Panny Marie
Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
Neděle –
26.10. 2008
 
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za farnost
Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci

...