[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes po ranní i po druhé mši svaté na faře zápis intencí na I. Pololetí roku 2012. Při druhé mši svaté požádá o přijetí do katechumenátu paní Petra Hartmanová. V 14.00 hod. ve farním sále bude promítán polský dokumentární film o Janu Pavlu II. Film je s českými titulky. Vstupné dospělí 40 Kč a děti 25 Kč.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Po mši svaté na faře setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 9.00 hod. v domě s pečovatelskou službou adventní mše svatá. Sraz hudebníků a dětí v 8.30 hod. na faře.
   V 13.30 hod. v kostele začne předvánoční svátost smíření. Prosíme, přijďte včas, aby kněží neodjeli. V kostele bude přítomen prodejce knih.
  • V neděli při druhé mši svaté, budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily mší svatých.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.30 hod. v kostele společná modlitba rodičů a dětí a v 18.00 hod. na faře společná večeře mládeže.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
  • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • V zákristii je nové číslo IKD.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na charitu vynesla částku 12104 Kč. Přídveřní sbírka určená na křesťanské sdělovací prostředky vynesla částku 9728 Kč. Všem dárcům děkujeme.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  11.12.2011
  3.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pospíchalovy a zetě Jaroslava
  Za Josefa Konfršta a jeho rodinu
  Za farnost
  Pondělí
  12.12. 2011
  7.00hod Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence
  Úterý
  13.12. 2011
  PAMÁTKA SV.LUCIE, PANNY
  18.00hod Za rodinu Koudelkovu
  Středa
  14.12. 2011
  PAMÁTKA SV. JANA OD KŘÍŽE,KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za rodiče Pohlovy a Evu Doležalovou
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  15.12. 2011
  18.00hod. Za rodiče Bencovy a dceru Marii
  Pátek
  16.12. 2011
  18.00hod. Za Františka Šímu a rodiče
  Sobota
  17.12. 2011
  7.00 hod. Za Zdeňka a Bohumila Maděrovy a Jana Dřinka
  Neděle
  18.12. 2011
  4.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za Otakara Veselého, rodiče z obojí strany a duše v očistci
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět