[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro první ročník.
  • V pátek v 17.00 hod. začátek adorace před vystavenou NSO. V 19.00 hod. na faře adventní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu od 13.30 hod. do 15.30 hod. v kostele adventní zpovídání pro farnost. Prosím, přijďte včas.
  • V neděli při druhé mši svaté budou odměněny děti, které se nejčastěji účastnily adventních mší svatých.
  • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly a případně spravily ministrantské oblečení.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dary 1000 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme dětem a mládeži za hudební doprovod adventní mše svaté v domě s pečovatelskou službou.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

15.12. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

TŘETÍ  NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Otakara Veselého, rodiče Veselých a Novotných

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

16.12. 2013

 

     

 

7.00 hod.

 

 

Za rodinu Kubíčkovu

 

 

Úterý

17.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Josefa a Julii Slezákovy, rodiče, sestru Marii a ten rod

 

Středa

18.12. 2013

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za Jiřinu Sobotkovou a celý rod

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

19.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Vlastu a Miloslava Kasalovi, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rodinu Řezníčkovu

 

Pátek

20.12. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za dr. Jiřího procházku, ten rod a duše v očistci

 

 

Sobota

21.12. 2013

 

 

7.00 hod.

 

   

Za Václava a Antonii Vomáčkovy       

 

 

Neděle

22.12. 2013

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

ČTVRTÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

Za Jana Macha, manželku a vnuka

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci

0 comments

Odpovědět