[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek ve 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. V 17.15 hod. křížová cesta dětí. V 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu v 13.30 hod. na faře ministrantská schůzka.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V sobotu 27. března v Hradci králové se uskuteční diecézní setkání mládeže. Prosíme zájemce, aby se v zákristii zapisovali. Spoluúčast na cestovném činí 100 Kč. Předpokládaný odjezd v 7.00 hod. z autobusového nádraží.
  • V sobotu 17.4. se uskuteční ve Vysokém Mýtě diecézní setkání ministrantů. Prosíme zájemce, aby se co nejdříve hlásili v zákristii. Podle počtu zájemců zajistíme dopravu.
  • V zákristii si předplatitelé mohou vyzvednout nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na Svatopetrský haléř, vynesla částku 20 042 Kč a byla odeslána. Všem dárcům zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
7.3. 2010
3.NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Stanislava Hájka a rodiče Tománkovy
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
8.3. 2010
7.30 hod. Za Miloslava Kasala
Úterý
9.3. 2010
18.00 hod. Za rodiče Filipovy, jejich rodiče a sourozence z obojí strany
Středa
10.3. 2010
7.30 hod.
14.00 hod.
18.00 hod.
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Pohřeb pana Jaroslava Hitnause
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
11.3. 2010
18.00 hod. Za rodiče Tonarovy, Janů a celý rod
Pátek
12.3. 2010
18.00 hod. Za manžele Štefovy, oboje rodiče a duše v očistci
Sobota
13.3. 2010
7.00 hod. Za Josefa Musila, rodiče a sourozence
Neděle
14.3. 2010
4. NEDĚLE POSTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Jiřího, Otakara a za snachu Jarmilu
Za Josefa Lehrla, rodiče, bratra, Zdeňka, Josefa a Marii Ronovských
Za farnost

0 comments

Odpovědět