[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou děti.
  • V sobotu v 13.30 hod. ve farním sále začne duchovní obnova farnosti. Duchovní obnova je určena pro všechny věkové skupiny a povede ji P. Ladislav Novák z Polné. Součástí duchovní obnovy bude od 16.30 hod. svátost smíření a křížová cesta a v 17.00 hod. mše svatá.
  • V neděli v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.
  • V zákristii je připraveno nové číslo IKD.
  • Zrestaurované kostelní varhany byly zařazeny do 8. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Ceny  Kraje Vysočina za kulturní počin roku. Ankety se účastní 60 kulturních počinů, realizovaných v roce 2011 na území Kraje Vysočina, a to v kategoriích Kulturní aktivita a Péče o kulturní dědictví.  Hlasovat pro kostelní varhany můžete na stránkách Kraje Vysočina „Zlatá Jeřabina“.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

III. NEDĚLE POSTNÍ

Za rod Mokrých , Lemperů a Janáčků

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Staňkovou

Za farnost

 

Pondělí

 12.3. 2012

    

7.30 hod.

   

 

 

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence

 

Úterý

13.3. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za rod Chalupů, Fišerů a Karlů

 

 

Středa

14.3. 2012

 

  

  7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Josefa a Aloisii Novotných, zetě Otakara, Jiřího a snachu Jarmilu

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

15.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodiče Fišarovy a Slámovy

 

Pátek

16.3. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Lukáše Lehrla

 

Sobota

17.3. 2012

 

 

17.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Půžu, celý rod, rod Novotných a duše v oč.

 

 

 

Neděle

18.3. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

IV. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Pospíchalovy a syna Jaroslava

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

0 comments

Odpovědět