[metaslider id=11715]

Ohlášky:

 • Dnes  v 11.00 hod. v kostele přijmou křest Karolína, Jaroslav a Ester Bencovi.
 • V 17.15 v kostele křížová cesta.
 • V pátek  v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání a na přijetí svátosti smíření. V 13.45 na faře setkání dětí. V 17.00 adorace před NSO pod vedením mládeže.  V 19.00 hod. ve farním sále zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu od 9.00 – 11.00 hod. na faře ministrantská schůzka. Zvláště menší ministranti jsou srdečně zváni.
 • Z iniciativy papeže Františka se již podruhé uskuteční v různých kostelích na světě akce „24 hodin s Bohem“, a to  v pátek 13. 3. a v sobotu 14. 3. 2015.
 • Jde především o Mši svatou, adoraci, lidé mohou jít ke sv. smíření, akce nemusí trvat nepřetržitě 24 hodin, ale upraví se podle místních podmínek. V naší farnosti se k papežově iniciativě připojíme v pátek adorací od 17. – 18.00 hod. pod vedením mládeže a v sobotu adorací od 17. – 19.00 hod. Zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 • U vchodu do kostela si můžete rozebrat časopis Tarsicius. Součástí časopisu je další díl fotorománu z naší farnosti, které připravilo společenství farní mládeže. Citace z průvodního dopisu: „Milý otče, … Spolčo je mimořádné a velmi vstřícné. Fotografové u Vás vždy moc rádi fotí. Mnohokrát Vám děkujeme a moc si toho vážíme.“
 • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest David Stejskal.
 • V 15.00 hod. na faře setkání manželů.
 • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta rodičů za děti.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme  za dar 2000 Kč na potřeby farnosti.
 • Děkujeme všem, kteří se zúčastnili duchovní obnovy a křížové cesty a sestry boromejky svou účastí potěšili.

Ohlášky (3. neděle postní) jsou ke stažení ve formátu PDF níže.

Ohlasky_3.nedele_postni_2015

0 comments

Odpovědět