[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 18.00 hod. v kostele se uskuteční ekumenická bohoslužba. Ekumenické bohoslužby se zúčastní věřící sboru Českobratrské církve evangelické spolu s farářem Gallusem. Všichni jste srdečně zváni ke společným modlitbám za jednotu křesťanů.
  • V pátek setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 13.30 hod. v kostele začne duchovní obnova farnosti. Obnova je určena pro všechny věkové skupiny. O přestávce bude na faře připravena káva a čaj. Součástí duchovní obnovy bude mše sv. v 16.30 hod. Po mši sv. na faře bude následovat promítání diapozitivů z cest po Bretani P. Jana Linharta, který duchovní obnovu povede.
  • Po celý týden nebude ve farnosti přítomen farář P. Zdeněk Kubeš. Zastupovat ho bude pan kaplan P. Pavel Sandtner.
  • Děkujeme všem organizátorům a pořadatelům za uspořádání III. benefičního plesu farnosti.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Dnešní sbírka je z rozhodnutí biskupské konference určena na pomoc obětem zemětřesení z Haity.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
24.1. 2010
3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Václava Matějíčka
Za manžele Strašilovy, jejich tři syny a za uzdravení Lukáše
EKUMENICKÁ BOHOLSUŽBA
Pondělí
25.1. 2010
SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA
7.30 hod. Za farnost
Úterý
26.1. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO TIMOTEJE A TITA, BISKUPŮ
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Středa
27.1.2010
7.30 hod.
18.00 hod.
Na poděkování za 50 let života a za rodiče
MŠE SVATÁ NA VESNICI NEBUDE
Čtvrtek
28.1. 2010
PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE
18.00 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
Pátek
29.1. 2010
18.00 hod. Za Františka Šímu a rodiče
Sobota
30.1. 2010
SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
16.30 hod Na poděkování za prokázaná dobrodiní s prosbou za úspěšné složení zkoušek
Neděle
31.1. 2010
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost

0 comments

Odpovědět