[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele křest Libora Dejmala.
  • V pátek setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před NSO.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

22.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

18.00 hod.

 

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Kamarádovy, vnuka Josefa, rodiče Wasserbauerovy a oba rody

Za Josefa Fiedlera a rod Kamarádů

Za farnost

 

 

Pondělí

 23.1. 2012

    

7.30 hod.

 

   

 

 

Za P. Karla Filipa, rodiče a sourozence

 

Úterý

24.1. 2012

 

 

 

18.00 hod.

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve

Za Josefa a Marii Musilovy, rodiče a Zdeňka Tesaře

 

Středa

25.1. 2012

 

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola

Za Marii a Josefa Běhalovy a syna Josefa

Pohřeb paní Marie Musilové

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

26.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

Za Josefa Tomenendala a rodiče

 

Pátek

27.1. 2012

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy

 

Sobota

28.1. 2012

 

 

7.00 hod.

 

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve

Za Marii a Františka Němcovy a duše v očistci

 

 

 

Neděle

29.1. 2012

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Marii Caklovou a rodiče  

Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich děti a vnuka

Za farnost

0 comments

Odpovědět