[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.00 do 18.00  adorace před vystavenou NSO. Po mši svaté na faře vikariátní večer mládeže.
  • sobotu na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic) kněz při mši svaté v 8.00 hod. požehná svíce (hromničky), které si účastníci bohoslužby mohou v kostele zakoupit. Cena jedné svíce činí 38 Kč.  V 13.00 hod. v kostele uzavřou sňatek Tomáš Musil a Šárka Hamáková.
  • V neděli na závěr mše svaté kněz udělí svatoblažejské požehnání. V 16.00 hod. v kostele v Žižkově Poli koncert. V 16.00 hod. v Nížkově ekumenická bohoslužba.
  • sobotu 9. února od 14.00 do 16.00 hod. ve farním sále se uskuteční Dětský maškarní bál. Za masky mohou přijít nejen děti, ale i dospělí. Hudební doprovod zajistí pan Sejkora. Srdečně zvou pořadatelé.
  • V zákristii jsou k dispozici fotografie z primice P. Tomáše Fialy.
  • Zájemci o farní pouť se mohou hlásit u pana Petra Málka.
  • Žádáme farníky starší 18ti let (muže i ženy, tatínky i maminky), kteří by chtěli pomoci s realizaci diecézního ministrantského setkání v Přibyslavi ve dnech 12.-14. dubna 2013, aby se přihlásili na faře nebo v zákristii. Jedná se o doprovod skupinek, výzdoba, zajištění stravy, …Předem děkujeme za ochotu a pomoc.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

27.1. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

18.00 hod.

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Albína Syberu, manželku a sourozence

Za rodiče Lehrlovy, Bořilovy, jejich děti a vnuka

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

 28.1. 2013

    

 

7.30 hod.

 

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve      Za Emilii a Františka Pometlovy, rodiče a dceru Boženu

 

 

Úterý

29.1. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Marii a Stanislava Horkých a celý rod

 

Středa

30.1. 2013

 

 7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

Za Lukáše Radiměstského

Pohřeb pana Jaroslava Bence

OLEŠENKA

 

 

Čtvrtek

31.1. 2013

 

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Jana Boska, kněze

Pohřeb pana Františka Culka

Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v oč.

 

 

Pátek

1.2. 2013

 

 

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

První pátek v měsíci

Pohřeb pana Miroslava Kohouta

Za Josefa Klementa, rodiče a sourozence

 

 

Sobota

2.2. 2013

 

 

8.00 hod.

 

Svátek uvedení Páně do chrámu

Za Jana a Marii Pometlovy, syna Karla, Jana a ten rod

 

 

Neděle

3.2. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost

Za Jaroslava Horského a celý rod      

ŽIŽKOVO POLE A STŘÍBRNÉ HORY

Na úmysl dárce

0 comments

Odpovědět