[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. setkání žen na faře. V 18.00 hod. májová pobožnost. Májové pobožnosti následující týden budou ve středu, v sobotu a v neděli vždy v 18.00 hod.
  • Ve středu v 18.00 hod. májová pobožnost. Ve 21.45 hod. v kostele požehnání poutníkům na cestu a ve 22.00 hod. odjezd poutníku na farní pouť.
  • Od čtvrtka do neděle se P. Zdeněk Kubeš účastní farní pouti. V případě potřeby se obracejte na P. Pavla Sandtnera. Nedělní mše sv. bude sloužit P. Novák.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro III. ročník.
  • V pátek odpadá příprava na první svaté přijímání, setkání dětí na faře, adorace a večerní mše svatá. Mše svatá bude sloužena ráno.
  • V sobotu ve farním kostele vstoupí do svazku manželského Václav Matějů a Marie Sejkorová.
  • V tomto týdnu bylo vymalováno schodiště na kůr a vstupní oblouk pod kůrem. Kůr byl vymalován už dříve. U vstupu na kůr byl zhotoven nový ukládací prostor pro čisticí prostředky a pro nádoby na květiny. Děkujeme za zhotovení panu Janu Henzlovi.
  • V zákristii je připraveno k vyzvednutí nové číslo IKD.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a bude za tímto účelem odeslána.
  • Děkuji mládeži za hudební doprovod mše svaté v pečovatelském domě.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
8.5. 2011
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za oběti světových válek
Za rodiče Štefovy, oboje rodiče, sourozence a duše v oč.
Za farnost
Pondělí
9.5. 2011
7.30 hod. Za rodiče Lédlovy, syny Jiřího, Karla a celý rod
Úterý
10.5. 2011
18.30hod Za rodinu Hiršovu a Machoňovu
Středa
11.5. 2011
7.30 hod.
18.30hod.
Za rodinu Kunstarovu
MŠE SV. NA VESNICI NENÍ
Čtvrtek
12.5. 2011
18.30hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Pátek
13.5. 2011
PAMÁTKA PANNY MARIE FATIMSKÉ
7.30hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, sourozence a syna Jiřího
Sobota
14.5. 2011
SVÁTEK SV. MATĚJE, APOŠTOLA
7.00 hod. MŠE SVATÁ NENÍ
Neděle
15.5. 2011
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za rodiče Sedlákovy, jejich tři syny a duše v očistci
Za Jana Rázla a rodiče
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět