Upozornění:

  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 9.00 v domě s pečovatelskou službou velikonoční mše sv. Sraz dětí a hudebníků v 8.30 na faře. V 13.30 hod. jarní úklid kostela. Předem děkujeme za pomoc.
  • Od 15. do 21. dubna proběhne Týden modliteb za duchovní povolání.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Ke starosti biskupa, kněze, ale i každého věřícího patří starost nejen o kněžská povolání, ale také o jejich materiální zajištění. Sbírka z následující neděle je určena na naše bohoslovce. Máme jich díky Bohu 17 a letos zatím 4 přihlášky.
  • Děkujeme za dar 1000 Kč na potřeby farnosti.
  • Děkujeme všem pořadatelům za organizace Diecézního setkání ministrantů v Přibyslavi. Děkujeme ženám za napečení koláčů, bábovek a jiných dobrot.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

14.4. 2013

 

9.00 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za farnost – biskup Mons. Josef Kajnek    

STŘÍBRNÉ HORY

Za rodiče Novákovy, 4 syny, 3 dcery živé i zemře z toho rodu

 

Pondělí

 15.4. 2013

      

 

    7.30 hod.

 

 

 

Za   rodiče a syna

 

Úterý

16.4. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

Za   rodiče Močubovy, syna Františka a rodiče z obojí str.

 

Středa

17.4. 2013

 

 7.30 hod.

 

18.30   hod.

 

Za   rodiče Halíkovy, manžela Vladislava, vnuka a rodiče Lupoměstských

OLEŠENKA

 

 

Čtvrtek

18.4. 2013

 

 

 

18.30   hod.

 

 

 

Za   Karla a Marii Smejkalovy, dceru a její vnučku

 

Pátek

19.4. 2013

 

 

18.30   hod.

 

 

 

Za   rodiče Sejkorovy, Sobotkovy a jejich rodiče

 

 

Sobota

20.4. 2013

 

7.00   hod.

9.00   hod.

 

Za   Jaroslava Stehlíka

Mše   sv. v domě s pečovatelskou službou   

 

 

Neděle

21.4. 2013

 

  

    8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00   hod.

 

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za farnost

Za rodinu Culkovu a syny

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

0 comments

Odpovědět