[metaslider id=11715]

Výročí posvěcení kostela

Upozornění

  • Věřící na výroční den posvěcení kostela může získat plnomocný odpustek, když se při návštěvě kostela zbožně pomodlí Otčenáš a Věřím v Boha. Od 14.00 hod. na faře oslava 30. narozenin pana kaplana P. Pavla Sandtnera. Pan kaplan všechny srdečně zve.
  • Od úterý budou večerní bohoslužby začínat v 18.00 hod.
  • V pátek od 14.00 hod. na faře setkání dětí z 1. – 5. třídy. Od 15.00 hod. setkání dětí na faře z 6. – 9. třídy. Od 17.00 hod. tichá adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. dětská mše svatá. Během adorace je možné přistoupit ke svátosti smíření.
  • Na sobotu připadá slavnost Všech svatých. Je to církvi doporučený svátek. Mše svaté budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.00 hod. Od 17.00 hod. je možné přistoupit ke svátosti smíření. V 13.00 hod. začíná ve sportovní hale vikariátní volejbalový turnaj.
  • Na neděli připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou slouženy v 8.00 hod., v 9.30 hod. a v 17.00 hod. Od 16.00 hod. je možné přistoupit ke svátosti smíření. Po večerní mši svaté bude následovat pobožnost na hřbitově. O odpustkové praxi se dočtete e farním listu.
  • V zákristii si můžete vyzvednout lístečky, kam zapíšete své zemřelé, na které chcete zvlášť vzpomenout při zádušní mši svaté 2. listopadu. Vyplněné lístečky odevzdávejte v zákristii.

Poděkování ☺

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka určená na misie činila 43 200 Kč. Zaplať Pán Bůh všem dárcům.
  • Sbírka z následující neděle je určena na charitu.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Den Hodina Intence
Neděle –
26.10. 2008
  30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ,
Slavnost Výročí posvěcení kostela
  8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jiřího a Marii Freudlovy a jejich rodiče
Za Magdalénu Krčálovou, dvamanžely, jejich rody a duše v očistci
Pondělí –
27.10. 2008
   
  7.30 hod. Za Boží pomoc a požehnání pro syna a bratra Zdeňka Blahu a jeho dětí Kristýnu a Michaela
Úterý –
28.10. 2008
  Svátek Šimona a Judy
  18.00 hod. Za rodiče Kamarádovy, Václava Nejedlého a rodiče Holasovy
Středa –
29.10. 2008
   
  7.30 hod.
18.00 hod.
Za Jaroslava a Vlastu Frűhbauerovy
OLEŠENKA
Čtvrtek –
30.10. 2008
  Svátek výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
  18.00 hod. Za Marii a Josefa Sobotkovy a vnuka Romana
Pátek –
31.10. 2008
   
  18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
Sobota –
1.11. 2008
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00 hod.
18.00 hod.
Za rod Dostálů a Dočekalů
Neděle –
2.11. 2008
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
  8.00 hod.
9.30 hod.
17.00 hod.
Za farnost
Na úmysl papeže
Za všechny zemřelé

...