[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • P. Zdeněk Kubeš a P. Pavel Sandtnet se díky velkorysosti farníků  od 4.11. do 11.11. zúčastní národní pouti do Svaté země. Zástupem je pověřen P. Antonín Pavlas. Na něho se v případě potřeby obracejte.
  • Ve středu odpadá výuka náboženství pro 7. – 9. ročník a pro 3. ročník.
  • Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 1. ročník.
  • V pátek v 17.00 hod. začátek adorace před vystavenou NSO.
  • pátek 15.11. při mši sv. v 18.00 hod. bude společné udílení svátosti pomazání nemocných. V 19.30 hod. ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu 16.11. v 11. hod. v kostele hodlají uzavřít svátostné manželství Helena Šmídová a Jiří Nevole.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z  neděle 17.11. jsou určeny na plošné pojištění církevního majetku a za tímto účelem budou odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

3.11. 2013

  8.00 hod.

 

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Ludmilu Hockeovu, bratra Josefa, rodinu Hockeovu a Pohankovu

Za rodiče Doležalovy, Pazourovy, Josefa Pazoura a Zdeňka Myslivce

ŽIŽKOVO POLE a STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost .

Pondělí

 4.11. 2013

     7.30 hod.

Památka  sv. Karla Boromejského, biskupa

Za Jana Jaščevského, rodiče, živé i + z toho rodu

Úterý

5.11. 2013

18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou str. a duše v očistci

Středa

6.11. 2013

  7.30 hod.18.00 hod. Za rodinu Bořilovu, Stejskalovu a PřibylovuVESNICE BEZE MŠE SVATÉ

Čtvrtek

7.11. 2013

18.00 hod.  Za rodinu  Sobotkovu, Fišarovu a Mokrých

Pátek

8.11. 2013

18.00 hod.

 

 

Za Františka Bořila a duše v očistci

 

Sobota

9.11. 2013

  7.00 hod. Za Boží požehnání pro rodiče     

 

 

Neděle

10.11. 2013

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za rodiče Flesarovy, 3 syny a dceru Růženu

Za Karla a Marii Smejkalovy, dceru a vnučku Doležalovy,  STŘÍBRNÉ HORY

BEZE MŠE SVATÉ   

Pondělí

11.11. 2013

7.30 hod.

Památka sv. Martina, biskupa

Za rodinu Kunstarovu

Úterý

12.11. 2013

18.00 hod.

Památka sv. Josafata, biskupa

Za rodinu Landovu, Sobotkovu a Niklovu

Středa

13.11. 2013

7.30 hod.

18.30 hod.

Památka sv. Anežky České

Za rodiče Novákovy, 5 synů, 3 dcery a duše v očistci

DOLNÍ JABLONNÁ

Čtvrtek

14.11. 2013

18.00 hod. Za Josefa a Marii Musilovy a Zdeňka Tesaře

Pátek

15.11. 2013

18.00 hod. Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a celý rod

Sobota

16.11. 2013

7.00 hod. Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují

0 comments

Odpovědět