[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Účastníci bohoslužeb jsou zváni do farní stodoly na oslavu výročí posvěcení kostela. Občerstvení je zajištěno.
  • Úterní večerní mší svatou počínaje je začátek večerních bohoslužeb stanoven na 18.00 hod.
  • Na středu připadá vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Večerní mše svatá bude sloužena v 17.00 a v 18.00 začíná dušičková pobožnost na hřbitově.
   Od 16.00 je možné přistoupit ke svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve Farním listě.
  • Ve čtvrtek po mši sv. adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek navštíví kněz nemocné. Při návštěvě bude udělovat sv. pomazání nemocných.
   V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
   V 19.30 hod. ve farním sále přednáška Tomáše Jajtnera o P. Janu Filipovi.
  • V sobotu při mši sv. v 8.00 hod. bude společné udílení svátostí pomazání nemocných. Po mši sv. jsou všichni účastníci bohoslužby zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím ženy o přípravu cukroví.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na misie vynesla částku 22 740 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme ženám za cukroví, které připravily na slavnost.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  30.10.2011
  SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.30hod.
  Za farnost
  Za Františka Beneše a ten rod
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, jejich rody a duše v očistci
  Pondělí
  31.10. 2011
  7.30 hod. Za Josefa Jandu a jeho rodiče
  Úterý
  1.11. 2011
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00hod
  18.00hod
  Za Jana Novotného, rodiče a sourozence
  Za rod Dostálů a Dočekalů
  Středa
  2.11. 2011
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
  7.30 hod.
  17.00hod.
  Na poděkování za prokázaná dobrodiní
  Za všechny věrné zemřelé
  Čtvrtek
  3.11. 2011
  18.00hod. Za rodiče Kárníkovy, rody z obou stran a duše v očistci
  Pátek
  4.11. 2011
  PAMÁTKA SV. KARLA BOROMEJSKÉHO,BISKUPA
  18.00hod. Pohřeb pana Jana Smejkala
  Za Josefa a Marii Novotných, rodiče z ob. str. a d. v oč.
  Sobota
  5.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  8.00hod Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují
  Neděle
  6.11. 2011
  32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za rodinu Doležalovu, Pazourovu, syna Josefa a Zdeňka Myslivce
  ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět