[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Na pondělí připadá Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté budou slouženy v 7.30 hod. a v 17.00 hod. Od 16.00 hod. možnost svátosti smíření. O odpustkové praxi se dočtete ve farním listě.
 • Ve čtvrtek po mši svaté bude následovat adorace za nová kněžská a zasvěcená povolání.
 • V pátek navštíví kněz nemocné. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále začne přednáška o farní pouti do Itálie, která bude doprovázena promítáním diapozitivů. Na besedu srdečně zvou poutníci.
 • V sobotu při mši svaté v 8.00 hod. bude společné udělování svátosti pomazání nemocných. Po mši svaté jsou všichni účastníci mše svaté zváni na faru k přátelskému posezení. Prosím mladé ženy o cukroví pro účastníky mše svaté.
 • Zájemci o modlitbu ranních a večerních chval (zkrácená forma breviáře) se mohou v zákristii podívat na připravené brožury těchto modliteb, případně si je objednat.
 • U bočního vchodu pod věží jsou vystaveny fotografie z biřmování, které si můžete objednat.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle bude věnována na charitu. Zároveň budete moci při odchodu z kostela přispět do připravených kasiček na pomoc lidem v Indii postižených přírodními katastrofami. V spřátelené diecézi bylo zničeno 20 000 domků a zahynulo mnoho tisíc kusů dobytka, jediného zdroje obživy. Zvažte vaše finanční možnosti a jak je chcete rozdělte do sbírek.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  1.11. 2009
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rod Dostálů a Dočekalů
  Za Františka Beneše a ten rod
  ŽIŽKOVO POLE
  Pondělí
  2.11. 2009
  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
  7.30 hod.
  17.00
  Za členy rodiny Močubovy, Theisovy, Holasovy, Biňovcovy a Medovy
  Za všechny věrné zemřelé
  Úterý
  3.11. 2009
  18.00 hod. Za rodiče Kamarádovy a rod Štukhejlů
  Středa
  4.11. 2009
  SVÁTEK SVATÉHO KARLA BOROMEJSKÉHO, BISKUPA
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Na poděkování za dar života a prosbou o stálou Boží pomoc a ochranu
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  5.11. 2009
  18.00 hod. Za rodiče Kárníkovy, rodiče z obou stran a duše v očistci
  Pátek
  6.11. 2009
  PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
  18.00 hod. Za rodiče Sobotkovy a rod Pátků
  Sobota
  7.11. 2009
  PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI
  8.00 hod. Za Marii a Karla Pometlovy a syna
  Neděle
  8.11. 2009
  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Karla Smejkala, Marii, rod Fišarů, Matoušků , Kramerů
  Za rodinu Zychovu, Holcmanovu a Henzlovu
  Za farnost

0 comments

Odpovědět