[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme svátost křtu Radoslav Tonar.
   V 15.00 hod. setkání žen na faře.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • V sobotu na faře v Přibyslavi proběhne setkání mládeže dvou vikariátu. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
  • V neděli od 12.00 hod. do 16.00 hod. ve sportovní hale proběhne turnajk ve florbale. Bližší informace zájemci získají na venkovní nástěnce.
   V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 hod. v kostele modlitba rodičů za děti.
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je věnována na plošné církevního majetku. Zároveň – podobně jako v minulých letech – při odchodu z kostela do připravených pokladniček můžete přispět na podporu biblického apoštolátu.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  13.11.2011
  33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Boženu Horskou a manžela
  Za Václava Matějíčka, Janu Stankovou a Karla Kumperu
  Za farnost
  Pondělí
  14.11. 2011
  7.30 hod. Za Vojtěcha Pavelku a oběti dopravních nehod
  Úterý
  15.11. 2011
  18.00hod Za rodinu Liškovu a Blaženu Chlubnovou
  Středa
  16.11. 2011
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za děkana P. Josefa Němce
  OLEŠENKA
  Čtvrtek
  17.11. 2011
  PAMÁTKA SV.ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
  18.00hod. Za Karla a Jana Pometlovy, rodiče a manžele Tománkovy
  Pátek
  18.11. 2011
  18.00hod. Za Jana a Marii Němcovy a celý rod
  Sobota
  19.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za Marii Ledvinkovou a ten rod
  Neděle
  20.11. 2011
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět