[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.30 v kostele modlitba rodičů za děti.
 • V úterý jsou mladí zváni na výlet za kulturou do Prahy. Odjezd v 7.30 z vlakového nádraží a návrat v 18.14 hod.
 • Ve čtvrtek po večerní mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále pracovní zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • V sobotu od 9.30 do 16.00 hod. na faře se uskuteční duchovní obnova mládeže vedená P. Tomášem Hoffmanem. Sebou 50 Kč. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii do pátku 20.11. Organizátoři prosí ženy o napečení buchet. Bližší informace získáte v zákristii. V 19.00 hod. na faře setkání starší mládeže.
 • V zákristii je k dispozici nové číslo IKD. Zároveň je možné předplatit odběr IKD na příští rok. Cena předplatného na rok 2010 činí 220 Kč.
 • Při odchodu z kostela můžete přispět do připravených kasiček přispět na biblické dílo v naší zemi a na podporu šíření Bible do celého světa.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Výsledky sbírek sdělím následující neděli.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  15.11. 2009
  33.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, dceru Ludmilu, syna Miloslava, rodinu Kasalovu a Řezníčkovu
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  16.11. 2009
  7.30 hod. Na úmysl dárce
  Úterý
  17.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ALŽBĚTY UHERSKÉ, ŘEHOLNICE
  18.00 hod. Za Václava Matějíčka
  Středa
  18.11. 2009
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rodiče Smejkalovy, Jandovy a duše v očistci
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  19.11. 2009
  18.00 hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy a syna Jiřího
  Pátek
  20.11. 2009
  18.00 hod. Za rody Novotných, Vytlačilů, Zárybnických, Hájků, Půžů a duše v očistci
  Sobota
  21.11. 2009
  PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
  7.00 hod. Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  Neděle
  22.11. 2009
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rod Novotnů a Budínů
  Za rodinu Culkovu, dva syny a snachu
  Za farnost

0 comments

Odpovědět