Upozornění

 • Odpoledne od 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  V 18.00 hod. v kostele společná modlitba rodičů a dětí.
  V 18.30 hod. na faře společná předvánoční večeře mládeže od 9. třídy. Mladí jsou srdečně zváni.
 • Ve středu v 17.00 hod. na faře začíná vánoční setkání ministrantů, které potrvá do čtvrtka do oběda. Sebou vezměte spacák, karimatku, přezůvky, hygienické potřeby, venkovní ošacení, pohádku nebo film, který byste chtěli shlédnout, brusle a hokejku. Všichni ministranti jsou srdečně zváni.
 • V sobotu vás děti zvou na své vánoční divadelní představení, které začne v 16.00 hod. v kostele.
 • V neděli na svátek Svaté rodiny manžele obnoví svůj slib a přijmou požehnání.
  Naši varhaníci vás srdečně zvou v 19.00 hod. do kostela na společné zpívání koled za doprovodu varhan.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly, případně vyspravily ministrantské oblečení.
 • Zájemci o čtení a přímluvy během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti, na opravu varhan a na kontribuce. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
 • Děkuji dětem a rodičům za jejich účast na rorátních mší svatých. Děti se podle účasti umístily takto: 1. Terka Siberová, 2. Terezka Málková, 3. Tomáš Málek, 4. Josef Málek, 5. Emička Ledvinková, 6. Klárka Ledvinková, 7. Apolénka Kasalová, 8. Verunka Málková, 9. Jana Málková, 10. Johanka Malá, 11. Prokop Kasal, 12. Jakub Kasal, 13. Káťa Přibylová, 14. Václav Pometlo, 15. Anežka Pokorná, 16. Šimon Ledvinka, 17. Helenka Omesová, 18. Kristýnka Omesová, 19. Viťa Omes.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
19.12. 2010
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Otakara Veselého, živé i zemřelé z rodu Veselých, Novotných a za duše v očistci
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí
20.12. 2010
7.00hod Za rodinu Hiršovu a Machoňovu
Úterý
21.12. 2010
18.00hod Za rodinu Souškovu, Oulehlovu a duše v očistci
Středa
22.12. 2010
7.30 hod.
18.00hod.
Za Marii a Jaroslava Blažkovy a jejich rodiče
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
23.12. 2010
18.00hod. Za Štěpánku Chmelovou a dítě
Pátek
24.12. 2010
ŠTĚDRÝ DEN
16.00hod.
24.00 hod..
Za děti a mládež
Za farnost
Sobota
25.12. 2010
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek
8.00 hod.
9.30 hod.
Za Jana a Marii Machovy a celý rod
Za Františka Bořila
Neděle
26.12. 2010
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za Josefa Konfršta, rodiče Němcovy a Konfrštovy
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět