[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes po druhé mši sv. budou odměněny děti za účast na adventních mších svatých.
  • V úterý v 16.00 hod. v kostele vánoční koncert dětí. Srdečně zvou děti.
  • Ve středu v 19.00 hod. v kostele zpívání koled. Srdečně zvou varhaníci.
  • Ve čtvrtek na svátek sv. Jana evangelisty kněz při mši svaté požehná víno, kterým si následně připijeme.
  • V pátek od 17.00  adorace a v 18.00 mše svatá.
  • V neděli na svátek Svaté rodiny manželé obnoví manželské sliby.
  • Zájemci o čtení během doby vánoční se mohou zapisovat v zákristii.
  • Pořadatelé Tříkrálové sbírky v Přibyslavi oznamují, že kasičky pro vedoucí skupinek z okolních obcí budou k dispozici v neděli 30.12.2012 (o Svátku Svaté rodiny) po obou dopoledních bohoslužbách nebo po telefonické dohodě s kontaktní osobou. Tříkrálová sbírka na Přibyslavsku proběhne 6. a 7. ledna 2013. Dobrovolníci z řad dětí i dospělých jsou srdečně zváni. Sraz koledníků je ve 13 hodin ve skautské klubovně v areálu fary. Výtěžek letošní sbírky je určen, mimo jiné, také na pořízení automobilu pro zajišťování charitní ošetřovatelské služby v Přibyslavi. Tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční v sobotu 5.1.2012 po sbírce v 18 hodin v kostele. Vystoupí Houslový a pěvecký soubor žáků ZUŠ Havlíčkův Brod pod vedením Ondřeje Štefáčka. Další informace jsou zveřejněny v místních sdělovacích prostředcích, případně vám je rádi poskytneme. Kontaktní osoba Michael Omes tel.: 728 264 579. Děkuji. S přáním pokojných adventních dnů Michael Omes.
  • V zákristii si můžete zakoupit DVD z primice P. Tomáše Fialy. Cena 110 Kč. Zbylé kartičky s českým a latinským textem Kréda jsou na stolku u hlavního vchodu.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírky z vánočních svátků jsou určeny na potřeby farnosti a na fond solidarity.  Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost. Děkujeme za dary ve výši 3000 Kč.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

[PDF] Bohoslužby ve farnosti Přibyslav – 4.neděle adventní (92,4kb)

0 comments

Odpovědět