[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. setkání manželů na faře. V 17.30 hod. společná modlitba rodičů a dětí. V 18.30 hod. slavnostní večeře mládeže.
 • V pondělí v 7.00 rorátní mše svatá pro děti i dospělé.Zvláště zveme ministranty. Po mši svaté společná snídaně na faře a po snídani ministranti ozdobí stromeček.
 • Ve středu na Štědrý den v 16.00 hod. v kostele dětská „půlnoční mše svatá“. Zveme děti a ostatní, kteří se nemohou dostavit na mši svatou ve 24. 00 hod.
 • Ve čtvrtek v 16. 00 hod. v kostele dětské vánoční představení. Srdečně zvou děti.
 • V pátek 19.00 hod. v kostele zpívání koled za doprovodu varhan. Srdečně zvou varhaníci.
 • V sobotu mše svatá v 8.00 hod. Při této mši svaté bude požehnáno víno, kterým si následně připijeme Na požehnání si můžete přinést i svoje víno..
 • V neděli na svaték Svaté rodiny manželé obnoví svůj slib a přijmou požehnání. V 15.00 hod. u Syberů začátek farního vánočního hokejevého turnaje určeného pro všechny věkové skupiny. Podle počasí se bude hrát na bruslích a s pukem nebo jen v botách a tenisákem. Hráči i fandové jsou srdečně zváni.
 • Zájemci o přijetí svátosti biřmování,se mohou zapisovat v zákristii. První setkání je stanoveno na sobotu 10.1. 2009 v 9.30 hod. na faře.
 • Zájemci o diecézní časopis IKD se mohou zapsat v zakristii a složit předplatné ve výši 200Kč.
 • Sbírky ze Štědrého dne, Slavnosti Narození Páně a ze Štěpána budou určeny na kontribuce ( fond solidarity v rámci církve).

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
21.12. 2008
4. NĚDĚLE ADVENTNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Miloslava Strašila, rodiče a dva bratry
Za farnost
STŘÍBRNÉ HORY
Pondělí –
22.12. 2008
7.00 Za Ladislava Jeřábka
Úterý –
23.12. 2008
18.00 Za rodiče Za rodiče Henzlovy, sourozence a děti
Středa –
24.12. 2008
ŠŤĚDRÝ DEN
7.30 hod.
16.00 hod.
24.00 hod
Za kněžská povolání
Za děti a mládež
Za farnost
Čtvrtek –
25.12. 2008
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jana Macha, manželku Marii a celý rod
Za Františka Bořila a duše v očistci
STŘÍBRNÉ HORY
Pátek –
26.12. 2008
SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA
8.00
9.30
11.00
Za Aloise Musila, manželku Marii a celý rod
Za manželé Kasalovy, ten rod a rodinu Řezníčkovu
ŽIŽKOVO POLE
Sobota –
27.12. 2008
SVÁTEK SVATÉHO JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY
8.00 hod. Za P. Jana Cimburka a P. Jana Filipa
Neděle –
28.12. 2008
SVÁTEK SVATÉ RODINY
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodiny
Za Jana Prchala a ten rod
Za farnost

1 comment

anonym

Co k tomu dodat

Odpovědět