[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest David Březina. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Se změnou času se posunují začátky večerních bohoslužeb na 18.30 hod.
 • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
 • V pátek kněz navštíví naše nemocné.
 • V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
 • V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
 • V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty, kterou povedou ministranti.
 • V sobotu v 9.00 hod. jsou ministranti  zváni na ministrantskou schůzku. Na programu bude příprava liturgických věcí na velikonoce. V 13.00 hod. ve farním sále pokračuje příprava na biřmování.
 • V neděli v 17.00 hod. v farní stodole se uskuteční divadelní představení Víti Marčíka „Moravské pašije“. Vstupné dobrovolné. Srdečně jste zváni. Odpadá křížová cesta v kostele.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit Diecézního setkání mládeže v sobotu 12.4. v Hradci Králové se mohou zapisovat v zákristii. Předpokládaný odjezd v 6.45 hod. z autobusového nádraží.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Sbírka na plošné pojištění církevního majetku vynesla částku 12 163 Kč. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
 • Děkujeme za dar 1000 Kč na potřeby farnosti.

Boholsužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

30.3. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

4. NEDĚLE POSTNÍ    

Za Růženu Pospíchalovou, rodiče a sourozence   

Za Františka a Ludmilu Holcmanovy     

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

31.3. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

Pondělí po 4. neděli postní  

Na úmysl dárce         

 

 

Úterý

1.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Úterý po 4. neděli postní  

Za rodiče Kalinovy, syna Vladimíra a duše v očistci       

 

Středa

2.4. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

Středa po 4. Neděli postní   

Za Romana Podrázského a rodiče                   

OLEŠENKA        

 

Čtvrtek

3.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Čtvrtek po 4. neděli postní

Za Jaroslava Horského a ten rod       

 

Pátek

4.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

    

Pátek po 4. neděli postní

Za rodiče Lehrlovy, Němcovy, jejich rody a duše v oč.                                  

 

 

Sobota

5.4. 2014

  

  

 7.00 hod.

       

 

Sobota po 4. neděli postní    

Za Boženu a Jaroslava Lysých

      

 

 

Neděle

6.4. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

5 . NEDĚLE POSTNÍ

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana                

Za Františka Bořila a duše v očistci           

ŽIŽKOVO POLE   

Za farnost     

0 comments

Odpovědět