[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V úterý na svátek uvedení Páně do chrámu budou slouženy dvě mše svaté: v 8.00 a v 18.00 hod. Součástí mše svaté je žehnání svíček. Svíčky budou k zakoupení v kostele za cenu 30 Kč.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a v 18.00 hod. dětská mše svatá. V 19.00 hod. ve farním sále se uskuteční veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti. Hlavním bodem programu bude tvorba pastoračního plánu na rok 2010.
  • Římskokatolická farnost Přibyslav pořádá dětský maškarní ples. Dětský maškarní ples se uskuteční v sobotu 6.2. od 14.00 do 16.00 hod. ve farním sále. Občerstvení bude zajištěno. K poslechu zahraje pan Sejkora. Vstupné dobrovolné a tři nejlepší masky budou vyhodnoceny. Srdečně zvou pořadatelé z řad maminek.
  • Jarní prázdniny můžou mladí od 13 let společně strávit v Příchovicích. Odjezd účastníků je možný individuální nebo společný. Společný odjezd je naplánován na pondělí 8.2. v 7.44 hod. z vlakového nádraží. Sraz účastníků v 7.30 hod. na vlakovém nádraží. Účastníkům se nabízí vhodná příležitost k lyžování. K účasti srdečně zve pan kaplan P. Pavel Sandtner.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z minulé neděle, která byla určena na pomoc obětem zemětřesení na Haity vynesla 45050 Kč. Z výnosu benefičního plesu byla přidána částka 4950 Kč. na pomoc obětem zemětřesení z Haity tak byla odeslána částka 50 000 Kč. Všem dárcům patří upřímné zaplať Pán Bůh.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
31.1. 2010
4.NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za Zdeňka Hrubého, rodiče, sourozence a celý rod
Za rodiče Bořilovy, Lehrlovy, jejich syny a vnuka Lukáše
Za farnost
Pondělí
1.2. 2010
7.30 hod. Za Josefa Klementa, rodiče a bratra
Úterý
2.2. 2010
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
8.00 hod.
18.00 hod.
Za Růženu Matouškovou
Středa
3.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
7.30 hod.
18.00 hod.
Za Stanislava a Marii Horských
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
4.2. 2010
18.00 hod. Za Marii Ledvinkovou a ten rod
Pátek
5.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉ AGÁTY, PANNY A MUČEDNICE
18.00 hod. Za manžele Hradovy a dceru Věru
Sobota
6.2. 2010
PAMÁTKA SVATÉHO PAVLA MIKIHO A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
7.00 hod. Za rodinu Matouškovu, Pometlovu a Bártovu
Neděle
7.2. 2010
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Albína Syberu, manželku, rodiče a sourozence
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět