[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 18.00 hod. májová pobožnost v kostele.
  • Ve čtvrtek bude mše sv. sloužena ráno v 7.30 hod. V 16.30 hod. v kostele sraz účastníků pouti do Itálie a v 17.00 hod. odjezd od věže. V 18.00 májová.
  • „U příležitosti nadcházejícího Světového dne modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu, který proběhne 3. května 2009, čtvrtou neděli velikonoční, bych rád pozval všechen Boží lid k tomu, aby se zamyslel nad následujícím tématem: Důvěra v Boží iniciativu a lidská odpověď. V církvi je třeba neustále naslouchat, jak Ježíš připomíná učedníkům: „Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“ (Mt 9,38) Povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu je zvláštní božský dar, který je zasazen do velkého plánu lásky a spásy, který má Bůh pro každého člověka i pro celé lidstvo. Apoštol Pavel, kterého si zcela zvláštním způsobem připomínáme nyní v roce svatého Pavla u příležitosti 2000. výročí jeho narození, píše v dopise Efesanům: „Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1,3-4) Ze strany povolaných se požaduje pozorné naslouchání a moudré rozhodnutí, velkodušný a ochotný souhlas s božským plánem, vážné prohloubení toho, co patří k povolání ke kněžství a k řeholnímu životu, aby to bylo zodpovědně a přesvědčivě naplněno.“ (z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k 46. světovému dni modliteb za povolání 3. května 2009)
    Těmito slovy se na Vás, mladí přátelé, obrací Svatý otec, se kterým se letos v naší vlasti setkáme. Já využívám této příležitosti, abych Vás povzbudil a dodal Vám odvahy. Máte-li odvahu a vnímáte-li Boží volání, odpovězte na něj. Nebojte se. Církev Vás potřebuje, potřebují Vás naše farnosti, potřebují Vás lidé, kteří hledají svou životní cestu. Žehnám Vám!
    + Dominik Duka OP, biskup královéhradecký. Děkuji za spolupráci. Bůh Vám žehnej!

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle určená na úhradu nákladů spojených s návštěvou Sv. otce v naší zemi činila 14 000 Kč. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a bude odeslána.
  • Děkujeme varhaníkům za uspořádání benefičního koncertu na opravu varhan.
  • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
3. 5. 2009
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Jaroslava a Annu Bezpalcovy
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
4.5. 2009
7.30 hod. Za rodiče Havlíčkovy a duše v očistci
Úterý –
5.5. 2009
18.30 hod. Za rodinu Mokrých a Roseckých
Středa –
6.5.2009
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Moravcovy a Františka Janečka
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
7.5. 2009
7.30 hod. Za Miloše Fišara, rodinu Fišarovu a Hanzalovu
Pátek –
8.5. 2009
PANNY MARIE, PROSTŘEDNICE VŠECH MILOSTÍ
18.30 hod. Za Jiřího Strašila, rodiče a dva bratry
Sobota –
9.5. 2009
7.00 hod. Za Blaženu Chlubnou
Neděle –
10.5. 2009
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Fišarovy, dva syny, ten rod, Karla Smejkala, dceru a její vnučku
Za padlé vojáky během světových válek
Za farnost

0 comments

Odpovědět