[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 16.00 hod. v kulturním domě vystoupí Spirituál kvintet a Lavia. Na koncert srdečně zvou pořadatelé.
  • Ve čtvrtek po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. V 18.30 hod. dětská mše svatá.
  • V sobotu v 18.00 hod. v kostele první letošní májová pobožnost. Po celý měsíc květen budou od 18.00 hod. v kostele májové pobožnosti. Všechny vás srdečně zveme k chválám Královny máje.
  • V neděli v 18.00 hod. májová pobožnost.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce a bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
25.4. 2010
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za Antonína Doláka, rodiče a sestru
Za Františka Bořila a duše v očistci
Za farnost
Pondělí
26.4. 2010
7.30 hod. Za Jaroslava Krejsku, rodiče a sourozence
Úterý
27.4. 2010
18.30 hod. Za Miloslava Svobodu, rodiče a bratra
Středa
28.4. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velímovy, děti a rodiče z obojí strany
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
29.4. 2010
SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PANNY A UČITELKY CÍRKVE
18.30 hod. Za rodiče Rázlovy a syna
Pátek
30.4. 2010
14.00 hod.
18.30 hod.
Pohřeb pana Františka Trdého
Za Stanislava Vence a rodiče
Sobota
1.5. 2010
PAMÁTKA SV. JOSEFA, DĚLNÍKA
7.00 hod. Za Františka Filipa, manželku, rodiče a sourozence
Neděle
2.5. 2010
5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za oběti válečných konfliktů
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět