[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.30 adorace před vystavenou NSO.
  • Od pátku do soboty taneční vikariátní setkání mládeže. Bližší informace zájemci získají na venkovní nástěnce.
  • V sobotu Diecézní svatovojtěšská pouť v Libici nad Cidlinou.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele přijme křest Adéla Michlová. Odpoledne pro žáky ZŠ je určen velikonoční turnaj ve fotbale.
  • Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit zájezdu na Hostýn dne 1. května, se mohou hlásit u pana Horského.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na naše bohoslovce.
  • Děkujeme mládeži za hudební doprovod velikonoční mše svaté v domě s pečovatelskou službou.
  • Ještě jednou děkujeme za pomoc při organizaci Diecézního setkání ministrantů v Přibyslavi.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

21.4. 2013

 

 

 8.00 hod.

 9.30 hod.

 9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za farnost  

Za rodinu Culkovu a syny

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 22.4. 2013

    

  7.30 hod.

10.00 hod.

 

 

Za dar zdraví a Božího požehnání pro děti a vnoučata Pohřeb Marie Němcové

 

Úterý

23.4. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

Za Václava Řezníčka a rodiče

 

Středa

24.4. 2013

 

  

7.30 hod.

18.30 hod.

 

Památka sv. Jiří, mučedníka

Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci   

ČESKÁ JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

25.4. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Marka, evangelisty

Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci    

 

Pátek

26.4. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za Romana Podrázského a rodiče       

 

 

Sobota

27.4. 2013

 

  7.00 hod.

 

 

Za Ludvíka Lána a ten rod   

 

 

Neděle

28.4. 2013

 

  

  8.00 hod.

 9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za rodinu Ledvinkovu        

Za Františka Bořila a duše v očistci

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

0 comments

Odpovědět