[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Výuka náboženství probíhá v běžném režimu.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
  • V 14.00 hod. setkání dětí na faře.
  • V 19.30 hod. ve farním sále pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu májové putování do Dvorku k obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů. Společný odchod v 9.30 hod. od věže. Srdečně zvou pořadatelé ze Dvorku.
  • V neděli v 13.30 hod. ve sportovní hale začne velikonoční turnaj ve florbale.
  • V 15.00 hod. na faře setkání manželů.
  • Zájemci z řad dětí, které by se chtěly zúčastnit farního dětského tábora, si mohou vyzvednout přihlášky v zákristi.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírky jsou určeny na kněžský seminář a za tímto účelem budou odeslány.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

11.5. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

18.30 hod.

 

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ   

Za rodinu Sobotkovu, Cinkovu, Peřinovu, Dajčovu a d.vo.     

Za Jana Rázla a rodiče         

STŘÍBRNÉ HORY  

Májová pobožnost

Za farnost  

 

Pondělí

12.5. 2014

     

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za Ottu Křikavu, manželku a duše v očistci             

Májová pobožnost

 

Úterý

13.5. 2014

 

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Památka Panny Marie Fatimské   

Májová pobožnost      

Za živé i + z rodin Linhartovy a Zadákovy      

 

Středa

14.5. 2014

 

  

  7.30 hod.

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

Za rodiče Halíkovy, manžela, vnuka a rodiče Lupoměstských                 

Májová pobožnost

OLEŠENKA          

 

Čtvrtek

15.5. 2014

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

 

Májová pobožnost

Za Marii Dolákovou, manžela, dceru a duše v očistci                 

 

Pátek

16.5. 2014

 

 

18.00 hod.

18.30 hod.

    

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Májová pobožnost  

Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syny Jiřího a Bohuslava

 

Sobota

17.5. 2014

  

  7.00 hod.

18.00 hod.       

 

Za Josefa a Marii Čejkovy      

Májová pobožnost

 

 

Neděle

18.5. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

18.00 hod.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

Za Marii Rázlovou, rodiče z ob. str., bratra, sestru a švagrovou                   

Za farnost               

ŽIŽKOVO POLE      

Májová pobožnost   

0 comments

Odpovědět