[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • Na čtvrtek připadá slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. budou slouženy v 8.00 hod. a v 18.30 hod. Je to církvi doporučený svátek. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 18.00 hod. májová pobožnost a v 18.30 hod. dětská mše svatá. V 19.30 hod. pracovní setkání členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. Setkání mládeže se ponese v duchu tanečního večera.
 • V sobotu v 9.30 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování. Ministranti mají na programu pěší pouť do Věžnic. Sraz v 7.15 hod. na faře. Sebou vezměte pláštěnku, sportovní obuv, svačinu.
 • V neděli v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na farní cyklistickou pouť do Šlapánova. Mše sv. v kostele sv. Pavla ve Šlapánově začíná v 16.00 hod. Pouť se koná v roce sv. Pavla a je možné při ní získat plnomocné odpustky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysly Svatého otce), s vyloučením jakékoliv náklonnosti k hříchu. Večer v Přibyslavi nebude mše sv. ani májová pobožnost.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za organizaci májového putování do Dvorka.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  17. 5. 2009
  6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za rodiče Rázlovy a syna
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí –
  18.5. 2009
  7.30 hod. Za Františka Zrnu, rodiče, sourozence a celý rod
  Úterý –
  19.5. 2009
  18.30 hod. Za Tomáše Řezníka
  Středa –
  20.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Svobodovy a dva syny
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek –
  21.5. 2009
  SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
  Doporučený svátek
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za rodiče Flesarovy, Dohnalovy, Josefa Poláka, celou rodinu a duše v očistci
  Za rod Hladíků a Macků
  Pátek –
  22.5. 2009
  18.30 hod. Za Marii a Josefa Novotných, dceru, syna a snachu Marii
  Sobota –
  23.5. 2009
  7.00 hod. Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence
  Neděle –
  24.5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miloslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miloslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – Za farnost

0 comments

Odpovědět