[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes po druhé mši sv. ve farním sále setkání všech dobrovolníků, kteří projevili zájem podílet se na organizaci Diecézního setkání ministrantů v Přibyslavi s P. Janem Uhlířem. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 17.15 hod. pobožnost křížové cesty pod vedením rodičů.
 • V úterý na slavnost sv. Josefa v 9.30 hod. bude papež František slavit inaugurační mši svatou. Mše sv. v Přibyslavi bude sloužena v 18.00 hod. a zazní při ní slavnostní Te Deum a papežská hymna. Přijměte srdečné pozvání na tuto krásnou slavnost.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání. Ve 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 17.15. v kostele pobožnost křížové cesty pod vedením mládeže.
 • Zájemci z řad mládeže o účast na Diecézním setkání mládeže se mohou zapisovat v zákristii. Odjezd autobusu 23.3. v 6.45 hod. z autobusového nádraží.
 • V sobotu od 13.30 hod. do 15.30 hod. předvelikonoční svátost smíření pro farnost.
 • Obřady Květné neděle zahájíme u sochy Panny Marie při obřadu žehnání ratolestí. V 13.00 hod. v kostele příjme křest Antonín Hospodka. V 17.15 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří o Velikonocích chtějí číst čtení, komentáře nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. Zapisovat se je možné také k adoraci k Božímu hrobu.
 • Dobrodinci, kteří chtějí přispět na velikonoční výzdobu kostela, mohou tak učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří kostel každoročně hezky vyzdobit.
 • Prosíme maminky ministrantů, aby svým synům vypraly ministrantské oblečení.
 • Ministranti od 6ti do 15ti let, kteří se chtějí zúčastnit Diecézního setkání ministrantů zde v Přibyslavi ve dnech 12.-14.4. se mohou zapisovat v zákristii.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

17.3. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE POSTNÍ

Za rodiče Kamarádovy, Wasserbauerovy a vnuka Josefa

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 18.3. 2013

    

 

7.30 hod.

 

 

Za Josefa Havlíčka, rodiče a pěstouny

 

 

Úterý

19.3. 2013

 

 

 

18.00 hod.

SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA

Doporučený svátek

Za P. Josefa Malého, P. Jana Bártu a P. Jana Cimburka

 

Středa

20.3. 2013

 

 7.30 hod.

18.00 hod.

 

Za Josefa Henzla, rodiče a duše v očistci

ČESKÁ JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

21.3. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Strašilovu a duše v očistci

 

 

Pátek

22.3. 2013

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za rodinu Štefovu, oboje rodiče a vnučku Janu

 

 

Sobota

23.3. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Václava Henzla, jeho rodiče a sourozence

 

 

Neděle

24.3. 2013

 

  

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana      

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

0 comments

Odpovědět