[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 17.00 hod. v farní stodole se uskuteční divadelní představení Víti Marčíka „Moravské pašije“. Vstupné dobrovolné. Srdečně jste zváni. Odpadá křížová cesta v kostele.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře pokračuje příprava dětí na první svaté přijímání.
 • V 14.00 hod. na faře setkání dětí.
 • V 17.45 hod. pobožnost křížové cesty, kterou povede mládež. Po mši svaté setkání mládeže na faře.
 • V sobotu v 6.45 hod. z autobusového nádraží odjíždí autobus na Diecézní setkání mládeže. Zájemci se i nadále mohou zapisovat v zákristii.
 • Od 13.30 hod. do 15.30 hod. předvelikonoční svátost smíření pro farnost.
 • V neděli zahájíme obřady Květné neděle u Mariánského sloupu obřadem žehnání ratolestí. V 17.45 hod. v kostele pobožnost křížové cesty.
 • Zájemci, kteří by o velikonocích chtěli číst čtení, komentáře, přímluvy nebo zpívat žalmy se mohou zapisovat v zákristii. V zákristii se je možné zapisovat i k adoraci u Božího hrobu.
 • Dobrodinci, kteří by chtěli přispět na velikonoční výzdobu kostela, tak mohou učinit v zákristii nebo na faře. Díky vaší štědrosti se daří každoročně kostel hezky vyzdobit.
 • Žádám ministranty, aby si nechali u maminek vyprat a vyspravit ministrantské oblečení.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

6.4. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

5. NEDĚLE POSTNÍ    

Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana   

Za Františka Bořila a duše v očistci     

ŽIŽKOVO POLE

Za farnost

 

Pondělí

7.4. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

Pondělí po 5. neděli postní  

Za Jarmilu Málkovou          

 

 

Úterý

8.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Úterý po 5. neděli postní  

Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence       

        

 

Středa

9.4. 2014

 

  

  

  7.30 hod.

14.00 hod.

18.30 hod.

 

Středa po 5. Neděli postní   

Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci                   

Pohřeb paní Jaroslavy Čejkové ve Stříbrných Horách

ČESKÁ JABLONNÁ         

     

 

Čtvrtek

10.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Čtvrtek po 4. neděli postní

Za rodinu Koudelkovu       

                

 

Pátek

11.4. 2014

 

 

 

18.30 hod.

 

    

Pátek po 5. neděli postní

Za dr. Jiřího Procházku, ten rod a duše v očistci                                   

 

 

Sobota

12.4. 2014

  

  

 7.00 hod.

       

 

Sobota po 5. neděli postní    

Za Čestmíra a Radima Slámovy

      

 

 

Neděle

13.4. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

KVĚTNÁ NEDĚLE

Za Jaroslava Prokeše, rodiče a ten rod                 

Za rodiče Culkovy, dva syny a snachu            

STŘÍBRNÉ HORY    

Za farnost     

0 comments

Odpovědět