[metaslider id=11715]

Upozornění

 • Dnes při odchodu z kostela je možné přispět do připravených kasiček na naše adoptované dítě. Z výnosu darů zaplatíme požadovanou částku. U kasiček je připraven k rozebrání Pastorační plán farnosti na rok 2011.
 • V pátek v 13.00 hod. na faře první setkání prvokomunikantů. Ve 14.00 hod. setkání dětí. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a od 18.00 hod. mše svatá.
 • V sobotu v 11.00 hod. přijme křest Vojtěch Šorf.
  V 14.00 hod. ve farním sále začíná dětský maškarní bál. K tanci a poslechu zahraje pan Sejkora. Děti spolu s doprovodem srdečně zvou pořadatelé z řad rodičů. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • V neděli v 11.00 hod. přijme křest Anežka Štefáčková.
  V 15.00 hod. na faře setkání žen.
 • V sobotu 19.2. dopoledne se uskuteční brigáda na opravu kostela. Mladší i starší muže prosíme o pomoc.
 • Zájemci si mohou v zákristii vzít svíčky hromničky. Cena jedné svíce činí 35 Kč.
 • Předplatitelé si mohou v zákristii vyzvednout nové číslo IKD.
 • Zájemci o lyžařský zájezd do Říček se mohou zapisovat v zákristii. Zájezd se uskuteční o pololetních prázdninách v pondělí 21.2. Předpokládaná cena zájezdu činí 800 Kč a zahrnuje jak dopravu tak skipas na celý den. Hlásit se je možné do 13.2. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce.
 • Zájemci z řad mládeže, kteří se chtějí zúčastnit Celosvětového setkání mládeže v Madridu, nechť co nejdříve kontaktují P. Pavla Sandtnera; nejlépe do 7.2. V případě, že by se někdo ze zájemců nemohl zúčastnit z finančních důvodů, nechť osobně kontaktuje P. Zdeňka Kubeše.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
 • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan a za dary určené na potřebu farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
6.2. 2011
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za Marii Caklovou a rodiče
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí
7.2. 2011
7.30 hod. Za Kristýnu Štolfovou a duše v očistci
Úterý
8.2. 2011
18.00hod Za rodinu Roseckých a Kočovu
Středa
9.2. 2011
7.30 hod.
18.00hod.
Za rodinu Kunstarovu
NOVÉ DVORY
Čtvrtek
10.2. 2011
PAMÁTKA SV. SCHOLASTIKY, PANNY
18.00hod. Za rody Půžů, Novotných, Zárybnických, Vtlačilů, Hájků a za duše v očistci
Pátek
11.2. 2011
PAMÁTKA PANNY MARIE LURDSKÉ, SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH
18.00hod. Za Romana Podrázského a rodiče
Za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují
Sobota
12.2. 2011
7.00 hod. Za Františka a Marii Pátkovy
Neděle
6.2. 2011
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00hod.
Za Albína Syberu, manželku a sourozence
Za Vladimíra Omese a ten rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět