[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes ve 14.00 hod. v kostele příjme křest Vojtěch Thomayer.
  • Ve středu v Přibyslavi budou slouženy mše svaté v 8.00 a v 18.00 hod. Při obou mších svatých kněz udělí popelec. Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu.
  • pátek v 17.15 pobožnost křížové cesty, kterou povedou ženy.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele příjme křest Adéla Slámová. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 17.15 hod. křížová cesta rodičů za děti.
  • Během doby postní můžeme svou solidaritu s trpícím a ukřižovaným Kristem projevit účastí na pobožnostech křížových cest. Pobožnosti křížových cest se budou konat každý pátek a každou neděli od 17.15 hod. Také věřící na vesnicích se mohou ve svých kaplích scházet k pobožnostem křížových cest.
  • Děkujeme ochotným farníkům, kteří se přihlásili a nabídli pomoc při realizaci diecézního ministrantského setkání v Přibyslavi. I nadále se mohou dobrovolníci  hlásit v zákristii.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Ze sbírky z následující neděle podpoříme naše farní adoptované dítě. Kdo chce na tento úmysl přispět, může tak učinit následující neděli při sbírce.
  • Děkujeme všem, kteří se zasloužili o uspořádání sobotního dětského maškarního bálu.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

10.2. 2013

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost  

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou  

STŘÍBRNÉ HORY

Za rod Mokrých a Roseckých

 

Pondělí

 11.2. 2013

    

 

7.30 hod.

 

Památka Panny Marie Lurdské

      Za Miloslava Plesla a ten rod

 

 

Úterý

12.2. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Za Růženu Matouškovou

 

Středa

13.2. 2013

 

  

  8.00 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

POPELEČNÍ STŘEDA

Za Zdenku a Aloise Culkovy a rody z obou stran   

Pohřeb pana Jaromíra Rezničenka

Za Františku Pelikánovou a Boženu Lysou

 

 

Čtvrtek

14.2. 2013

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za manžele Palendalovy a rodinu Zichovu   

 

 

Pátek

15.2. 2013

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci       

 

 

Sobota

16.2. 2013

 

 

7.00 hod.

 

 

Za Vladímíra Omese a celou rodinu  

 

 

Neděle

17.2. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

 9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

1. NEDĚLE POSTNÍ

Za farnost         

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou      

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

Za rod Mokrých a Roseckých

0 comments

Odpovědět