[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu v 9.00 hod. mše svatá v domě s pečovatelskou službou. V 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.
  • V neděli při druhé mši svaté příjme křest Michaela Jajtnerová. V 17.00 hod. v Sázavě ekumenická bohoslužba. Na bohoslužbu jste zváni. Mohu vzít pár zájemců.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme za dary ve výši 4000 Kč určené na potřeby farnosti.

Bohoslužba ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

9.2. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

Za Miladu a Jana Mokrých a rodinu Roseckých

Za rodinu Lehrlovu a Bořilovu

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

Pondělí

10.2. 2014

     

 

7.30 hod.

 

Památka sv. Scholastiky, panny  

Na poděkování za 73 let života

 

 

Úterý

11.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka Panny Marie Lurdské  

Za Marii a Jana Pometlovy, dva syny a celý rod

 

Středa

12.2. 2014

 

7.30 hod.

14.00 hod.

18.00 hod.

 

 

Za dar víry pro rodinu

Pohřeb pana Františka Vašíčka

OLEŠENKA

 

Čtvrtek

13.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Emila Zicha, syna Miroslava a duše v očistci

 

Pátek

14.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

 

Za Jiřího Hladíka, rodiče, rodiče Šmidrkalovy a oba rody

 

 

Sobota

15.2. 2014

7.00 hod.

9.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie  

Za Vladimíra Omese a ten rod

MŠE SV. V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

 

 

Neděle

16.2. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět