[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes při mši svaté v 9.30 hod. příjme křest Michaela Jajtnerová. V 17.00 hod. v Sázavě v kostele místního sboru se uskuteční ekumenická bohoslužba, na kterou jste zváni.
  • Ve čtvrtek po mši svaté na faře biblická hodina.
  • V pátek v 13.00 hod. na faře začíná příprava prvokomunikantů na první svaté přijímání. Následuje od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V zákristii si zájemci mohou zakoupit brožuru s postním zamyšlením. Obsahem jednotlivých zamyšlení je svědectví kněží na cestě za Kristem. Cena jedné brožury činí 45 Kč.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Sbírka z následující neděle bude určena na Svatopetrský halíř a bude za tímto účelem odeslána. Z výnosu sbírky Svatý otec přispívá těm nejpotřebnějším.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

16.2. 2014

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ   

Za Augustina Janáčka, jeho rodinu a duše v očistci         

Za farnost  

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY    

 

 

Pondělí

17.2. 2014

     

 

 7.30 hod.

 

  

Za rod Nejedlých a Pavlíčků     

 

 

Úterý

18.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

  

Za Annu a Jana Novotných     

 

Středa

19.2. 2014

 

  

  7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za Františka a Emilii Pometlovy, rodiče a dceru Boženu                  

ČESKÁ JABLONNÁ      

 

Čtvrtek

20.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Marii a Josefa Sobotkovy    

 

Pátek

21.2. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

    

 

Za dr. Miloslava Lišku, manželku Emu a Blaženu Chlubnovou                              

 

 

Sobota

22.2. 2014

  

  7.00 hod.

 

Svátek Stolce sv. Petra, apoštola  

Za Jiřinu Sobotkovou a celý rod

      

 

 

Neděle

23.2. 2014

  

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za Jiřího Musila a celý rod              

Za rodiče Sobotkovy, tři syny a dceru        

STŘÍBRNÉ HORY       

Za farnost   

0 comments

Odpovědět