[metaslider id=11715]

Upozornění:

 • Dnes v 14.00 hod. v Brzkově za účasti diecézního biskupa proběhne žehnání nové kaple sv. Jana Nepomuckého. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
 • Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava (novéna) na slavnost Seslání Ducha svatého.
 • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. svatodušní novéna a v 18.30 hod. mše svatá.  V 19.15 pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
 • sobotu diecézní setkání dětí v Hradci Králové. Odjezd v 6.20 hod. z autobusového nádraží. Dotovaná cena činí 20 Kč. Zapisovat se můžete ještě dnes v zákristii. Vedoucí paní Marie Pleslová.   V 12.00 hod. v kostele uzavřou církevní sňatek Zdeněk Benc a Šárka Valentová. V 18.00 hod. v kostele svatodušní novéna.
 • V neděli v kostele křest Michala Musila. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele svatodušní novéna.
 • V sobotu 9. června 2012 od 8 hodin se ve Velké Losenici uskuteční tradiční fotbalový turnaj Memoriál Miroslava Kubáta. Turnaj je určen pro dvě věkové kategorie: první skupinou jsou chlapci do 12 let, druhou kategorii tvoří chlapci od 12 do 15/16 let. Doprava na turnaj bude zajištěna, stejně tak jako občerstvení. Zájemci z řad všech chlapců s farnosti, tedy nejenom ministranti, se mohou nejpozději do 20. května hlásit v sakristii.
  Případné informace Vám rádi poskytnou Martin a Lukáš Ležákovi (kontakt: 774 181 842).
 • Blahopřejeme všem maminkám k jejich svátku a děkujeme jim za jejich mateřskou péči starostlivost.

Poděkování:

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Při odchodu z kostela si můžete zakoupit magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.
 • Děkujeme za dar farnosti ve výši 4000 Kč.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

13.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

18.30 hod.

 

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci

Za farnost

Beze mše svaté

 

Pondělí

 14.5. 2012

      7.30 hod.   

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

Za rodinu Kunstarovu

 

Úterý

15.5. 2012

 

  18.30 hod.

 

 

Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy, syna Jiřího, rodiče a sourozence

 

 

Středa

16.5. 2012

     7.30 hod.

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Na poděkování za dar života, ochranu Panny Marie s prosbou o pomoc do dalších let

NOVÉ DVORY

 

Čtvrtek

17.5. 2012

   

  8.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený svátek

Prosba o dary Ducha svatého pro maturanty

Za Václava Zábranu, ten rod a duše v očistci

 

 

Pátek

18.5. 2012

  18.30 hod.

 

 

 

Za Marii Strašilovou, manžela a tři syny

 

 

Sobota

19.5. 2012

  7.00 hod.  Za Václava a Annu Hausváterovy

 

 

Neděle

20.5. 2012

    8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍZa Tomáše Řezníka

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět