[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.
  • Ve čtvrtek po večerní mši svaté biblická hodina na faře. Začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého.
  • V pátek od 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. Sv. přijímání. Od 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V sobotu 15.5. od 8.00 hod. proběhne druhá brigáda na opravy farních budov. Prosíme o pomoc. Předem děkujeme za vstřícnost a ochotu. V sobotu zveme všechny ministranty na pouť do Žďáru nad Sázavou. Součástí pouti bude návštěva Zelené Hory, klášterní baziliky, případně zámku. Možnost svezení na pouťové atrakci. Sraz v 7.45 hod. na vlakovém nádraží. Návrat kolem 14.00 hod. Sebou peníze na cestovné 60 Kč a podle uvážení peníze na zábavu.
  • V neděli odpadá setkání manželů.
  • 29.5. v Polné se uskuteční misijní den dětí. Na misijní den dětí vypravíme autobus. Odjezd autobusu v 8.30 hod. z autobusového nádraží. Prosím zájemce, aby se v zákristii zapisovali. Doprovod dětí z řad dospělých bude zajištěn. V boční lodi kostela můžete zhlédnout misijní výstavu.
  • 30.5. uskutečníme farní pouť do Číhoště. Mše svatá je naplánována v 14.00 hod. Odjezd autobusu v 12.45 hod. z autobusového nádraží. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii.
  • Májové pobožnosti v tomto týdnu budou takto: pondělí a středa. V úterý modlitba růžence. V pátek adorace před NSO. Čtvrtek, sobota a neděle novéna K Duchu Svatému.
  • Na nástěnce jsou vystaveny fotografie z Velikonoc, které je možné objednat.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
9.5. 2010
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Doležalovy, dceru Marii a Josefa Landsmana
Za Lukáše Lehrla
NENÍ MŠE SVATÁ
Pondělí
10.5. 2010
7.30 hod.
10.hod.
Za Jiřího Laštovičku, rodiče a ten rod
Úterý
11.5. 2010
18.30 hod. Za Blaženu Chlubnovou
Středa
12.5. 2010
7.30 hod.
18.30 hod.
Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy a syna Jiřího
ČESKÁ JABLONNÁ
Čtvrtek
13.5. 2010
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ(doporučený svátek)
8.00 hod.
18.30 hod.
Za Marii a Aloise Flesarovy a jejich Syny
Za Marii a Josefa Novotných, dceru, syna, snachu Marii, rod Půžů a duše v očistci
Pátek
14.5. 2010
SVÁTEK SV. MATĚJE ,APOŠTOLA
18.30 hod. Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další ochranu
Sobota
15.5. 2010
7.00 hod. Za rodiče Kamarádovy, Moravcovy a sestru Annu
Neděle
9.5. 2010
7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30 hod.
Za farnost
Za Jana Rázla a jeho rodiče
STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět