[metaslider id=11715]

Upoornění:

  • Dnes přijme křest Michal Musil. V 15.00 hod. na faře setkání manželů. V 18.00 hod. v kostele svatodušní novéna.
  • Ve čtvrtek po mši sv. na faře biblická hodina.
  • V pátek ve 13.00 hod. pokračuje příprava na první sv. přijímání. V 14.00  na faře setkání dětí. V 18.00 hod. svatodušní novéna  a v 18.30 hod. mše svatá za živé i zemřelé přibyslavské ministranty. Po mši sv. setkání ministrantů ve farní stodole.
  • V sobotu májové putování do Dvorku k obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde bude májová pobožnost. Společný odchod v 9.30 hod. od kostela. Srdečně zvou pořadatelé ze Dvorku.
  • V neděli v 11.00 hod. v kostele křest Helenky Kamarádové. Pro mládež je na nedělní odpoledne připraven cyklistický výlet. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost. Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána. Zároveň se příští neděli při odchodu z kostela naposledy budou prodávat magnetky na podporu celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou. Cena jedné magnetky činí 50 Kč.
  • Děkujeme za dar 2000 Kč na potřeby farnosti. Děkujeme také za materiální dary.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

20.5. 2012

 

 

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za Tomáše Řezníka

Za farnost

STŘÍBRNÉ HORY

 

Pondělí

 21.5. 2012

      7.30 hod.

   

 

 

Za rodiče Svobodovy a dva syny

 

Úterý

22.5. 2012

 

  

18.30 hod.

 

 

Za rodiče Sobotkovy, Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci

 

 

Středa

23.5. 2012

   

  7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

 

Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy

DOLNÍ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

24.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za rod Hladíků a Machů

 

 

Pátek

25.5. 2012

  

18.30 hod.

 

 

 

Za živé i zemřelé přibyslavské ministranty

 

 

Sobota

26.5. 2012

  

7.00 hod.

 

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

Za rodiče Sobotkovy a Kamarádovy

 

 

Neděle

27.5. 2012

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

18.30 hod.

 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za rodinu Kamarádovu, Maravcovu a Frant. Janečka

Za Jana Rázla a jeho rodiče

Za farnost

0 comments

Odpovědět