[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes při druhé mši svaté přijme křest Alžběta Zdislava Kachlíková. V 15.00 hod. na faře setkání žen a v 18.00 hod v kostele májová pobožnost.
  • V úterý v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Ve středu v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Ve čtvrtek v 18.00 hod. májová pobožnost a v po mši svaté biblická hodina na faře.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. sv. přijímání. V 14.00 hod. na faře setkání dětí pod vedením paní Halíkové. V 18.00 májová pobožnost.  Po mši svaté na faře pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
  • V sobotu poputujeme do Dvorku k obrazu Panny Marie Pomocnice křesťanů, kde bude májová pobožnost. Společný odchod v 10.00 hod. od věže. Srdečně zvou pořadatelé ze Dvorku. Večer nebude májová pobožnost v kostele.
  • V neděli v 11.00hod. v kostele přijme křest Nikol Čejková. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z následující neděle je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.5. 2013

 

 

  8.00 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Za rodiče Doležalovy, dceru Marii, Josefa Landsmana a duše v očistci   

Za Jana Rázla a rodinu

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

 13.5. 2013

     

 

7.30 hod.

 

 

Památka Panny Marie Fatimské

Za rodiče Svobodovy a celý rod

 

Úterý

14.5. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

Svátek sv. Matěje, apoštola

Za Bohuslava a Ludmilu Gričovy a syna Jiřího

 

Středa

15.5. 2013

 

  

 7.30 hod.

14.00 hod.

19.00 hod.

 

 

Za Vlastu a Jaroslava Fruhbauerovy   

Pohřeb pana Ing. Stolína???????????????????

DOLNÍ JABLONNÁ

 

 

Čtvrtek

16.5. 2013

 

 

 

18.30 hod.

 

 

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Za rodinu Strašilovu a duše v očistci     

 

Pátek

17.5. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Novotných, Půžovy a duše v očistci        

 

 

Sobota

18.5. 2013

 

 7.00 hod.

 

Za Marii Rázlovou, sourozence, švagra a rodiče z obojí strany   

 

 

Neděle

19.5. 2013

 

  

  8.00 hod.

  9.30 hod.

  9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO  

Za rodiče Sedlákovy, tři syny a duše v očistci         

Za farnost  

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

0 comments

Odpovědět