Upozornění

 • Dnes v 14.00 hod. u věže sraz cyklistů, kteří se vydají na pouť do Šlapánova. Začátek mše sv. v 16.00 hod. Mše sv. je určena nejen pro cyklisty. V 18.00 hod. v kostele novéna k Duchu Svatému.
 • Ve čtvrtek po mši sv. biblická hodina.
 • V pátek ve 13.00 hod. příprava dětí k 1. svatému přijímání. Ve 14.00 hod. setkání dětí na faře.V 18.00 hod. novéna k Duchu Svatému a v 18.30 hod. dětská mše svatá.
 • V sobotu od 14.00 hod. v areálu fary začne zábavné odpoledne, které pořádá oblastní charita Havlíčkův Brod a je určeno pro tříkrálové koledníky a dobrovolníky. Odpolední setkání završí mše sv. v 18.00 hod. za účasti Mons. Suchára. Večer ve farní stodole se uskuteční benefiční zábava. Bližší informace získáte na venkovní nástěnce. Srdečně zvou pořadatelé.
 • V neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého při mši sv. bude požehnána zrestaurovaná soška sv. Floriána, která bude následně umístěna do výklenku v opravené ohradní zdi.
 • Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle –
  24. 5. 2009
  7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  16.00 hod.
  Za Miroslava a Ludmilu Blažkovy a syna Miroslava
  Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely a jejich rody
  ŠLAPÁNOV – za farnost
  Pondělí –
  25.5. 2009
  7.30 hod. Za Otakara Lišku a sestru Miloslavu
  Úterý –
  26.5. 2009
  PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, KNĚZE
  18.30 hod. Za rod Landů, Fišarů, Sobotků a Niklů
  Středa –
  27.5.2009
  7.30 hod.
  18.30 hod.
  Za úmysl dárce
  NOVÉ DVORY
  Čtvrtek –
  28.5. 2009
  18.30 hod. Za manžele Věřenských a duše v očistci
  Pátek –
  29.5. 2009
  18.30 hod. Za Annu a Václava Hausváterovy
  Sobota –
  30.5. 2009
  PAMÁTKA SV. ZDISLAVY
  18.00 hod. Za biřmovance
  Neděle –
  31.5. 2009
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00 hod.
  Za Marii Syberovou, manžela, sourozence a ten rod
  Za farnost
  STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět