[metaslider id=11715]

Upozornění

  • V 17.15 hod. v kostele křížová cesta.
  • Ve čtvrtek v 18.00 hod. začíná mše svatá. Po mši svaté jste srdečně zváni do farního sálu na symbolickou poslední večeři. Kostel bude otevřený pro soukromou adoraci do 21.00 hod.
  • V pátek v 17.15 hod. křížová cesta pod vedením členů Pastorační a Ekonomické rady farnosti. V 18.00 hod. začínají velkopáteční obřady. Po obřadech bude možné prodlévat u Božího hrobu do sobotní 16. hodiny. U Božího hrobu bude kasička, kam budete moci přispět na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Velký pátek je dnem přísného postu.
  • V sobotu v ve 20.00 hod. začíná velikonoční vigilie.
  • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou požehnány pokrmy, které si přinesete (vajíčky, beránky, sýry…).
  • Ve dnech 24. – 26.4 se v Kutné Hoře uskuteční diecézní setkání ministrantů. Ministranti ve věku 6 – 15 let se mohou hlásit v zákristii do 12. dubna.
  • V neděli 19.4. od 13. – 17.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční pro žáky 2. stupně ZŠ velikonoční turnaj ve florbale. Zájemci se mohou hlásit ve škole.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a vaše příspěvky do sbírky.Sbírka z dnešní neděle je určena na plošné pojištění církevního majetku a bude odeslána.
  • Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na opravu varhan.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle –
5. 4.2009
KVĚTNÁ NEDĚLE
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za farnost
Za Jaroslava Prokeše, rodiče a bratra
ŽIŽKOVO POLE
Pondělí –
6.4. 2009
7.30 hod. Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a duše v očistci
Úterý –
7.4. 2009
18.30 hod. Za Magdalénu Krčálovou, dva manžely, rodiče a sourozence
Středa –
8.4.2009
8.00 hod.
18.30 hod.
Za rodiče Velínovy, děti a rodiče z obojí strany
DOLNÍ JABLONNÁ
Čtvrtek –
9.4. 2009
ZELENÝ ČTVRTEK
18.00 hod. Na poděkování za dar eucharistie a svátostného kněžství
Pátek –
10.4. 2009
VELKÝ PÁTEK
18.00 hod. Velkopáteční obřady
Sobota –
11.4. 2009
BÍLÁ SOBOTA
20.00 hod. Za farnost
Neděle –
12.4. 2009
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
8.00 hod.
9.30 hod.
18.00 hod.
Za rodinu Doležalovu a Josefa Landsmana
Za Františka Bořila a celý rod
Za farnost

0 comments

Odpovědět