[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Dnes v 11.00 hod. v kostele příjme křest Nikol Čejková. V 15.00 hod. na faře setkání manželů a v 18.00 hod v kostele májová pobožnost.  Dnešní slavností končí doba velikonoční a začíná liturgické mezidobí.
  • V úterý v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Ve středu odpadá ranní výuka náboženství pro 7. – 9. ročník v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • Ve čtvrtek v 18.00 hod. májová pobožnost.
  • V pátek v 13.00 hod. pokračuje příprava na 1. svaté přijímání. Odpadá setkání dětí ve 14.00 hod. na faře. V 18.00 májová pobožnost.  Ve 20.00 hod. začíná program Noci kostelů 2013. Program  zahájí hudebním vystoupením místní mládež. Od 20.30 do 21.30 hod. komentovaná prohlídka kostela pod vedením Bc. Aleše Veselého, pracovníka Galerie umění Havlíčkův Brod. 21.30 až 24.00 bude zpřístupněná věž.
  • V sobotu ve 12.00 hod. v kostele vstoupí do svazku manželského Eva Štefová a Jan Bárta. V 18.00 hod. v kostele májová pobožnost.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel a za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a bude za tímto účelem odeslána.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

19.5. 2013

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Za rodiče Sedlákovy, jejich 3 syny a duše v očistci

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

 

 

Pondělí

 20.5. 2013

      

7.30 hod.

 

 

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

Na poděkování za 70 let života

 

Úterý

21.5. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

Za Marii Dolákovou, manžela, dceru a duše v očistci

 

Středa

22.5. 2013

 

7.30 hod.

18.30 hod.

 

 

Za dar víry v rodině

VESNICE – BEZE MŠE SVATÉ

 

 

Čtvrtek

23.5. 2013

 

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodiče Sobotkovy, Peřinovy, Cinkovy, Dajčovy a duše v očistci

 

Pátek

24.5. 2013

 

18.30 hod.

 

 

 

Za rodinu Hladíkovu a Macků

 

 

Sobota

25.5. 2013

 

7.00 hod.

 

Sobotní památka Panny Marie

Za Vladimíra Jelínka, jeho rodiče a celý rod

 

 

Neděle

26.5. 2013

   

  8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.30 hod.

 

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Za farnost

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovou t

STŘÍBRNÉ HORY

Za Magdalénu Krčálovou, 2 manžely, jejich rody a duše v očistci

0 comments

Odpovědět