[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes v 15.00 hod. na faře setkání manželů.
   V 17.30 v kostele modlitba rodičů za děti.
  • V pátek v 14.00 hod. setkání dětí na faře.
   V 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření.
  • Od soboty do neděle na faře proběhne výstava betlémů. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků. K prohlídce srdečně zvou pořadatelé.
  • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. Začíná cyklus B nedělního lekcionáře.
   Po druhé mši svaté je mládež zvána na faru k poradnímu setkání. Téma: jak uspořádat vánoční setkání.
  • Odběratelé IKD si v zákristii mohou předplatit ročník 2012.Roční předplatné činí 275 Kč
  • Děti se opět mohou zúčastnit výtvarné soutěže Vánoce dětí – Tajemství Vánoc. Na bílou čtvrtku rozměru A4 mohou libovolnou technikou ztvárnit vánoční betlém a narození Ježíška. Práce je nutné odevzdat nejpozději v neděli 4.prosince při ranní nebo při druhé mši sv. v zákristii. Na čtvrtku je nezbytné uvést jméno a příjmení soutěžícího a jeho věk. Práce společně zašleme do Kláštera Pražského jezulátka.
  • Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny před každou mší svatou.
  • V sakristii je možno nahlédnout do knihy jihočeského cestovatele Šimona Hellera s názvem: „Západní Sahara aneb Šepot kriminálu“. Kniha doplňuje některé příběhy a pasáže, které již zazněly na přednášce, především však s velkým zaujetím popisuje kulturu a mentalitu afrických lidí, do publikace jsou zařazeny i fotografie s popiskami. Knihu lze zakoupit jak v sakristii, tak také po dohodě s panem Martinem Ležákem. Cena publikace je 180 Kč.

  Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka z minulé neděle, která byla určena na plošné pojištění církevního majetku, vynesla částku 9 442 Kč. Přídveřní sbírka na podporu biblického apoštolátu vynesla 1200 Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na uspořádání sobotního setkání mládeže.
  • Na závěr mše svaté se před vystavenou NSO pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a obnovíme zasvěcení Božskému srdci.

  BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  20.11.2011
  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  11.00hod.
  Za farnost
  Za P. Jana Filipa, rodiče a sourozence
  STŘÍBRNÉ HORY
  Pondělí
  21.11. 2011
  PAMÁTKA ZASVĚCENÍ PANNY MARIE V JERUZALÉMĚ
  7.30 hod. Za rodiny Štefáčkovy, Elfmarkovy a duše v očistci
  Úterý
  22.11. 2011
  PAMÁTKA SV. CECÍLIE,PANNY A MUČEDNICE
  18.00hod Za rodiče Tonarovy, Janů a celý rod
  Středa
  23.11. 2011
  SLAVNOST SV. KLEMENTA I.,PAPEŽE A MUČEDNÍKA
  7.30 hod.
  18.00hod.
  Za Josefa a Marii Běhalovy a jejich rodiče
  ČESKÁ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  24.11. 2011
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE, KNĚZE A DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
  18.00hod. Za rodiče Zadákovy, syna, manželku a sourozence
  Pátek
  25.11. 2011
  18.00hod. Za Ludmilu a Bohuslava Gričovy, syna Jiřího a duše v očistci
  Sobota
  26.11. 2011
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za Marii a Františka Rutovy a rodiče z obojí strany
  Neděle
  27.11. 2011
  1.NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00hod.
  Za Františka Bořila, rodiče, rodinu Stejskalovu a Přibylovu
  Za Jiřího Laštovičku, rodiče a celý rod
  Za farnost

0 comments

Odpovědět