[metaslider id=11715]

Upozornění

 • V pátek ve 14.00 hod. na faře setkání dětí. Od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO a možnost svátosti smíření. Od 18.00 hod. mše svatá
 • V sobotu od 13.00 do 17.00 hod. a v neděli od 9.00 do 12.00 hod. na faře bude možné shlédnout výstavu betlémů, na kterou vás pořadatelé srdečně zvou. Součástí výstavy bude občerstvení a prodej vánočních dárků.
 • Následující neděli vstupujeme do doby adventní. Při všech bohoslužbách kněz požehná adventní věnce. Po druhé mši sv. jsou mladí zváni na faru k poradnímu sekání, při kterém si řekneme, jak uspořádat vánoční setkání. Od 12.00 do 16.00 hod. ve sportovní hale se uskuteční fotbalový turnaj pro žáky 2. stupně ZŠ.
 • Klášter Pražského Jezulátka zve děti do výtvarné soutěže „Vánoce dětí. Tématem kresby nebo malby jsou vánoční betlém a narození Ježíška provedené libovolnou technikou (olej, tempera, akvarel, křída…). Každý soutěžící může předložit pouze jeden obrázek, provedený na bílé čtvrtce formátu A4. Na zadní straně obrázku uvede: jméno, příjmení, věk a adresu. Kategorie soutěžích jsou: 4 – 6 let, 7 – 11 let a 12 – 15 let. Obrázky můžete odevzdávat na faře nebo v zákristii a to do následující neděle. Obrázky následně odešleme do kláštera Pražského Jezulátka, kde budou vyhodnoceny. Všichni soutěžící obdrží diplom za účast.

Poděkování

 • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Sbírka na charitu činila 13 375 Kč. Sbírka na pomoc postiženým v Indii činila 8 400 Kč. Sbírka na biblické dílo vynesla částku 1900 Kč. Všem dárcům zaplať Pán
 • Děkujeme ženám za napečení cukroví na vikariátní setkání mládeže.
 • BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

  Den Hodina Intence
  Neděle
  22.11. 2009
  SLAVNOST KRISTA KRÁLE
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za rod Novotnů a Budínů
  Za rodinu Culkovu, dva syny a snachu
  Za farnost
  Pondělí
  23.11. 2009
  SLAVNOST SV. KLEMENTA I., PAPEŽE
  7.30 hod. MŠE SVATÁ NEBUDE
  Úterý
  24.11. 2009
  PAMÁTKA SV. ONDŘEJE DUNG-LACA, KNĚZE A DRUHŮ
  18.00 hod. Za Anežku Zadákovou, manžela, syna a sourozence
  Středa
  25.11. 2009
  7.30 hod.
  18.00 hod.
  Za Miloslava Kasala, Jana Valáška a ten rod
  DOLNÍ JABLONNÁ
  Čtvrtek
  26.11. 2009
  18.00 hod. Za Josefa Musila, rodiče a celý rod
  Pátek
  27.11. 2009
  18.00 hod. Za Jiřího Matouška
  Sobota
  28.11. 2009
  SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
  7.00 hod. Za setry Fráňovy, manžely a duše v očistci
  Neděle
  22.11. 2009
  1. NEDĚLE ADVENTNÍ
  8.00 hod.
  9.30 hod.
  18.00 hod.
  Za farnost
  Za Věru Melounovou a rodiče Hradovy
  Za Josefa a Růženu Tománkovy a Karla Pometla

0 comments

Odpovědět