[metaslider id=11715]

Upozornění:

  • Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí, které potrvá do úterý před Popeleční středou (4. března).
  • Ve čtvrtek v 19.00 hod. setkání členů ekonomické rady farnosti.
  • V pátek od 17.00 hod. adorace před vystavenou NSO. V 19.00 hod. ve farním sále veřejné zasedání pastorační a ekonomické rady farnosti.  Hlavním bodem jednání bude tvorba pastoračního plánu na rok 2014.
  • V sobotu od 13.00 hod. na faře pokračuje příprava na biřmování.

Poděkování:

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli nebo ještě podílejí na letošní Tříkrálové sbírce. Výtěžek sbírky byl opět rekordní a vynesl částku 206 854 Kč.

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav:

Den

Hodina

Intence

 

 

Neděle

12.1. 2014

 

8.00 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

18.00 hod.

 

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Za Milušku Urbanovou a oboje rodiče

Za Václava Matějíčka, Karla Kumperu a Janu Stankovout

STŘÍBRNÉ HORY

Za farnost

 

 

Pondělí

13.1. 2014

     

 

7.30 hod.

 

 

Za Václava a Marii Večeřovy

 

 

Úterý

14.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Vlastu a Miloslava Kasalovy, dceru Ludmilu, syna Miloslava, ten rod a rodinu Řezníčkovu

 

Středa

15.1. 2014

 

7.30 hod.

18.00 hod.

 

 

Za rodiče Prokešovy, sourozence a jejich rodiče

ČESKÁ JABLONNÁ

 

Čtvrtek

16.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

 

Za Josefa Tomenendála a ten rod

 

Pátek

17.1. 2014

 

 

 

18.00 hod.

 

 

Památka sv. Antonína, opata  

Za Annu a Josefa Vlčkovy

 

 

Sobota

18.1. 2014

7.00 hod.

9.00 hod.

 

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

Za Josefa a Annu Navrátilovy

MŠE SVATÁ V DOMĚ SPEČOVATELSKOU SLUŽ.

 

 

Neděle

19.1. 2014

  

 

8.00 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

11.00 hod.

 

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za živé i zemřelé členy živého růžence a ze jejich rodiny

Za farnost

ŽIŽKOVO POLE

STŘÍBRNÉ HORY

0 comments

Odpovědět