[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes titulární slavnost farního kostela při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. Při hodinové adoraci podpoříme modlitbou Svatého otce Benedikta XVI. u příležitosti 60. výročí jeho kněžství.
  • V sobotu v 11.00 hod. ve farním kostele uzavřou církevní sňatek Iva Stránská a Josef Meloun.
  • Děti od 3. do 7. třídy, které se chtějí zúčastnit farního tábora v Havlíčkově Borové v termínu od 31.7. – 7.8. si mohou vyzvednout přihlášku v zákristii nebo na faře.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky.
  • Děkujeme mládeži za uspořádání farního dne minulou neděli.
  • Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu slavnosti Božího Těla.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
26.6. 2011
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30hod.
Za farnost
Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
Za farnost
Pondělí
27.6. 2011
7.30 hod. Za Vladislava Rychlého a rod Rychlých
Úterý
28.6. 2011
PAMÁTKA SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
18.30hod Za Jaroslava a Vlastu Mášovy, jejich rody a duše v očistci
Středa
29.6. 2011
SLAVNOST SV. PETRA A SV. PAVLA
8.00 hod.
18.30hod.
Na poděkování za prokázaná dobrodiní
Za Václava Henzla a duše v očistci
Čtvrtek
30.6. 2011
18.30hod. Za Annu a Josefa Vlčkovy
Pátek
1.7. 2011
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
8.00 hod.
18.30hod.
Za Janu Vanickou
Za Jana Čepla a celý rod
Sobota
2.7. 2011
PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE
7.00 hod. Na úmysl dárce
Neděle
3.7. 2011
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00hod.
Za farnost
Za Albína Jajtnera, bratry, rodinu Rymešovu a Valečkovu
ČESKÁ JEBLONNÁ – poutní mše svatá

0 comments

Odpovědět