[metaslider id=11715]

Upozornění

  • Dnes při splnění obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je možné získat plnomocné odpustky.
  • Ve čtvrtek po mši svaté krátká adorace před NSO s prosbami za nová kněžská a zasvěcená povolání.
  • V pátek kněz navštíví naše nemocné. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • Pro děti od 3. do 6. třídy je pořádán farní tábor. Tábor proběhne ve dnech 1. – 8. srpna. Zájemci si mohou přihlášky vyzvednout v zákristii a vyplněné odevzdat na faře nebo v zákristii.
  • V pátek ve 14.00 hod. setkání dětí na faře. V 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO.
  • V boční lodi kostela je možné objednat fotky z 1. svatého přijímání.
  • V boční lodi kostela je možné zakoupit misijní kalendáře na rok 2011. Výtěžek z prodeje půjde na misie.

Poděkování

  • Děkujeme za péči o kostel, za úklid na faře a za vaše příspěvky do sbírky. Dnešní sbírka je určena na potřeby farnosti, zvláště na pokrytí nákladů spojených s červnovými liturgickými slavnostmi. Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
  • Srdečně díky patří všem, kteří se podíleli na zajištění farního odpoledne u příležitosti 1. svatého přijímání minulou neděli a na realizaci včerejšího komponovaného poutního večera.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTI PŘIBYSLAV

Den Hodina Intence
Neděle
27.6. 2010
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
8.00 hod.
9.30 hod.
18.30
Za Jana Řezníka a vnuka Tomáše
Za Františka Stejskala a rodiče
Za farnost
Pondělí
28.6. 2010
SV. IRENEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA
7.30 hod. Na poděkování Pánu Bohu za prokázaná dobrodiní
Úterý
29.6. 2010
SLAVNOST PETRA A PAVLA
18.30 hod. Za Emilii a Václava Řezníčkovy a syna Václava
Středa
30.6. 2010
7.30 hod.
13.00 hod.
14.00 hod.
18.30
Za Antonína Šrámka, Romana Smejkala a za živé i zemřelé z jejich rodů a za rodinu Kašpárkovu
Uložení ostatků pana Jiřího Štohanzla do hrobu
Pohřeb paní Jiřiny Sobotkové
Mše svatá na vesnici není
Čtvrtek
1.7. 2010
18.30 hod. Za rodiče Novotných, dceru, syna, snachu Marii a d.v oč
Pátek
2.7. 2010
18.30 hod. Za Leopolda a Boženu Roseckých
Sobota
3.7. 2010
SVÁTEK SV. TOMÁŠE, APOŠTOLA
7.00 hod. Za Alžbětu Olivovou
Neděle
4.7. 2010
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
8.00 hod.
9.30 hod.
11.00 hod.
Za manžele Augustinovy, syna Jaromíra a vnuka Davida
Za farnost
ŽIŽKOVO POLE

0 comments

Odpovědět